PRESSMEDDELANDE - REAL – svensk återvinningsteknik i Kina !

Det svenska företaget Recupero har via sitt kinesiska dotterbolag REAL China fått en order att bygga, driva och äga en anläggning för återvinning av vattenreningskemikalier genom användning av den patenterade REAL™-processen.

Avtalet blev officiellt underskrivet vid en bankett under Statsministerns besök i Kina den 15e April

Uppdraget är för den kinesiska APRIL-guppens pappersbruk i Shandong, Rizhao och är värt ca 40 MRMB över en femårsperiod. Anläggningen är planerad att tas i bruk redan under det fjärde kvartalet i år.

”REAL-processen är en återvinningsprocess för aluminium eller järnsalter från så kallat kemslam, vilket idag genereras i stora mängder från reningen av pappersbrukens avloppsvatten”, säger Claes Andersson, styrelseordförande för Recupero. ”Genom att återvinna och återanvända dessa kemikalier kan miljön avlastas från stora mängder slam och metallsaltet kan återanvändas i samma reningssteg i anläggningen upp till tio gånger. Den återstående slammängden efter REAL-processen består främst av organiskt material, vilket kan brännas i brukets ångpanna för fasta avfall.”

REAL-processen är en ny teknologi som ägs av Feralco AB och som är patenterad i de flesta länder, däribland Kina.

Recupero är ett nybildat samriskbolag mellan Feralco AB, Swedfund International AB, Jiangsu Yijing Environmental Protection Co. Ltd, Läckeby Water AB och Mercatus AB. Konsortiet avser att bygga minst tio nya REAL-anläggningar i Kina under den kommande femårsperioden.

För mer information kontakta:

Feralco AB : Claes Andersson 0709-240 092
Swedfund International AB : Hans Mideus 08-725 94 00
Jiangsu Yijing : Pan Dekou +86-139 764 711 88
Läckeby Water AB : Martin Hagbyhn 0708-394 070
Mercatus AB : Anders Adolfsén 0705-202 404

For information om REAL-processen, vänligen kontakta Claes Andersson, Feralco AB enligt ovan.

Servicebesök vecka 16

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar. Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Tjust Mekaniska Verkstad AB i Västervik satsar stort på miljö och produktion

I samband med installation av en ny produktionsmaskin kontaktade Tjust Mekaniska Mercatus. Avsikten var att både förenkla hantering av skärvätskor och spån men också för att slå ett slag för miljön.

Den nya maskinen kommer att producera en stor mängd aluminiumspånor och för att slippa köra spåncontainers kommer nu allt restmaterial att briketteras. En torr brikett är inte miljöfarlig och kan därför hanteras som ”vanligt aluminiumskrot”. En annan stor vinst blir ett merpris per kilo för den briketterade aluminiumet samt att all urpressad emulsion kan återvinnas.

Till anläggningsleveransen hör även en komplett kylmedelsrening med både hög och lågtryckspumpar och reningen är även den ansluten till brikettpressen så att alla finspånor pressas till briketter.

”Vi tittade runt på fler leverantörer men fann att Mercatus var den bästa för oss” säger Christer Eresjö och tillägger ”Mercatus rekommenderade oss även att installera en värmepumpskylare för kylvätskan i avsikt att hålla en konstant temperatur för att uppnå bra toleranser”

Under försommaren kommer allt att vara monterat och köras igång. Vi återkommer med mera information under sensommaren.

Mercatus ställer ut på Verktygsmaskiner i Göteborg, 6-9 maj

 

Välkommen att besöka oss i monter nr B06:21 !

Klicka på länken för att skriva ut din biljett till Verktygsmaskiner

http://www.verktygsmaskiner.se/

Servicebesök vecka 15

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Månader