Polen-seminarium i Kalmar

Den 5 mars engagerade Regionförbundet i Kalmar seminariet: Business Possibilities in Poland and Co-operation Prospects. Polska ambassaden har tagit initiativ till ett seminarium om affärsmöjligheter i Polen. Representanter för handelsavdelningen vid Polska ambassaden gav olika exempel på samarbete mellan Polen och Sverige och vilka möjligheter och support som finns att tillgå.

Polen är uppdelat i flera ekonomiska utvecklingsregioner: fokus lades på West Pomerania, regionen som är ligger närmast Sverige. Tre industriparker presenterade sin verksamhet och potential för samarbete. Seminariet avslutades med en givande diskussion om bl. a miljöpolicy, problem och potential till samarbete.

Servicebesök vecka 10


Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Månader