"Allt är inte guld som glimmar...."

Strax före jul startade Mercatus upp en brikettpressanläggning med tillhörande transportörsystem hos SKF i Göteborg. Anläggningen betjänar en bearbetningsmaskin där lagerhållare av mässing tillverkas och från den processen kommer det stora mängder spånor.

Den levererade anläggningen startas automatiskt när hållarringarna börjar att produceras.

I första skedet betjänar anläggningen en maskin men kommer att klara två stycken vilket troligen realiseras inom en överskådlig framtid. All skärvätska återvinns direkt tillbaka till ett filtersystem och de kladdiga spånorna blir torra briketter. Restfuktigheten ligger under ca 2 % och en liten Pema/Marcokontainer väger mer än ett ton när den är fylld med kompakta briketter.

Allt är inte guld som glimmar... det kan vara mässingsbriketter också....

Automatisk brikettpressanläggning med matartransportör.

Servicebesök vecka 9

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Tekniksamarbete för affärsnytta

Förra veckan deltog Mercatus tillsammans med andra SME-företag i Östergötland i workshopen Tekniksamarbete för affärsnytta som var arrangerad av Linköpings Universitet, Unionen, Teknikföretagen, Kunskapsförmedlingen och Handelskammaren.

Syftet med workshopen var att samla företag och den akademiska världen för att diskutera affärsutveckling i samarbete med högskolan. Under gruppdiskussioner lades fokus på stöd i produktions - och produktutveckling samt affärs - och marknadsutveckling och former för samarbete.

Vad behöver företag och vad kan studenter och högskola hjälpa med?

Slutsatsen blev att Linköpings Universitet ska främja informationsöverföring och ska hjälpa företag att på ett strukturerat sätt bevaka omvärlden för strategisk kompetensutveckling och ökad konkurrenskraft.

Studenter som läser civilingenjörsutbildningen i Linköping är villiga att hjälpa företag lösa problem och ge förslag för förbättringar genom att analysera det i sina examens- och projektarbeten.

För att stödja mindre företag i Östergötland har Linköpings Universitet etablerat Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag CAM.

CAM verksamhetsidé: bidra till små och medelstora företagsutveckling genom att låta akademisk kompetens möta praktisk erfarenhet till nytta för båda parter.

Vi hoppas att kunna dra nytta av CAM genom att bjuda in studenter att hjälpa oss med interna och externa företagsanalyser och på så sätt ge de möjligheter att i ett projekt- eller i examensarbete kunna praktiskt tillämpa den teoretiska utbildningen.

Praktikant Jonathan

Kanske några av er träffat på Jonathan som har praktiserat här på verkstaden och varit med ute på en del serviceresor, några veckor i höstas och efter jul. Han läser sitt tredje år på energiprogrammet i Oskarshamn där han utbildar sig för att så småningom bli processtekniker.

-Det vi läser om på skolan är mestadels hur processen i vattenverk, reningsverk samt kärnkraftverk fungerar och lär oss att styra dessa verk i en fungerande process. Vi läser också en del kemi, fysik och miljöteknik. Kopplingen mellan ämnena i skolan och arbetet på Mercatus stämmer bra eftersom målet både i skolan och på Mercatus är att hjälpa industrin att öka produktiviteten och att rena.

Eftersom detta område var helt nytt för mig har det bidragit till att jag har lärt mig mycket och det har varit intressant att få vara hos er. Servicen har gjort att jag har fått en inblick i hur det är att jobba på olika ställen, det har varit roligt att se hur det fungerar på de olika företagen och grabbarna har tagit väl hand om mig, säger Jonathan.

Praktiktiden är nu slut och Mercatus personal tackar Jonathan för tiden här, önskar lycka till med fortsatta studier och hälsar välkommen tillbaka i sommar då en del servicearbeten är inplanerade tillsammans med servicekillarna!

Servicebesök V8

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Månader