Ny order till SAPA Komponenter i Vetlanda

Ny order på spånhanteringsanläggning för hantering av spånor från bearbetning av profilaluminium. Systemet består av en imatningstransportör med en spånficka, spånkross, samt en större brikettpress för produktion av briketter och återvinning av skärvätska. Den återvunna skärvätskan återvinns i en medlevererad uppsamlingtank med tillhörande rening.

Systemuppbyggnaden är av samma koncept som vi tidigare levererat till både SAPA i Finspång och Profilgruppen i Åseda, säger Patrik Gustafsson som är ansvarig för projektet.

Veckans servicebesök V5

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Mercatus i Japan

Har du läst i vårt senaste News om installationen som gjordes i Japan via vår kund Nobel Bio Care? Om inte kan du läsa artikeln här.

”En av våra trogna stamkunder, Nobel Biocare har återigen investerat i en modern reningsanläggning för att separera ett speciellt material som används vid tillverkning av tänder.

Anläggningen flögs ner till Tokyo och mon­terades på plats av Mercatus personal. Vi är särskilt stolta över att Nobel Biocare har döpt rummet till ”Mercatus room”.

Själva konceptet är beprövat inom Nobel­koncernen. Detta är den fjärde anläggningen vi levererar och de tidigare levererade är i drift både i Sverige och i USA. Partiklarna vid till­verkningen av tänder är extremt små och kan nästan liknas med glasslipning. Detta ställer höga krav på anläggningsfunktionen vilken också har visat sig fungerat bra. Endast mini­mal skötsel och underhåll krävs.

Eftersom Nobel Biocare tillverkar ”kompo­nenter” inom läkemedelssektorn är hela till­verkningsprocessen extremt ren och det finns inget skräp eller kladd i maskinhallen. Allt är snyggt och propert som det ska vara. Vi hop­pas att den levererade anläggningen ska hålla måttet och se lika ren ut efter många år. För att öka produktionssäkerheten kommer Nobel att teckna ett serviceavtal som innebär att Mer­catus gör ett besök vart annat år för att kon­trollera slitage samt ge rekommendationer till användaren om det skulle vara aktuellt med byten av slitdelar.”

Veckans servicebesök V4

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Swedfund - en god hjälp vid export

Nyligen har vårt företag uppmärksammats i tidningen Dagens Industri som ett gott exempel på samarbete med det statliga riskkapitalbolaget Swedfund International AB.

Mercatus har flera utvecklingsprojekt på gång och det är alltid lättare att satsa ännu bredare när en partner med den bästa kompetensen och finansieringen finns med i bilden.

Swedfund erbjuder riskkapital för företag som har hållbara projekt och hjälper dessa att bli lönsamma. För vår del är det en stor möjlighet att expandera internationellt och minska den finansiella risken.

Månader