God jul och ett riktigt gott nytt år

Även allmänheten har deltagit i insamlingen till Astrid Lindgrens barnby. På rådhustrappan i Vimmerby fanns en kappsäck där förbipasserande kunde lämna sitt bidrag.

Med en julgåva som räcker länge vill vi önska alla våra kunder, leverantörer och partners en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Istället för att skicka kort och klappar har vi valt att detta år bidra med en slant till uppbyggnaden av Astrid Lindgrens barnby och på så sätt hjälpa och glädja många.

Astrid Lindgren var en person som ivrigt förespråkade att alla barn i världen, oavsett hudfärg, nationalitet och religion, ska ha rätt till kärlek och omvårdnad.

”Har jag lyckats förgylla en enda dyster barndom så är jag nöjd.”

Astrid Lindgren

Investering i Mercatus skärvätskereningsteknik - en lönsamhetsstudie före - och efter investering

Förra veckan avslutade vår exjobbare från Tyskland, Marlen Riemer sitt praktikarbete hos oss. Hon har gjort ett gediget arbete genom att genomföra en undersökning före- och efter investering i Mercatus reningsteknik för att beräkna lönsamhet för 2 av våra kunder.
Resultatet visar att det är lönsamt att investera i våra anlägningar både vad det gäller ekonomi och miljö.
Vill du ta del av hennes arbete är du välkommen att kontakta hennes handledare Patrik Gustafsson, patrik.g@mercatus.se eller Irena Butaité, irena.b@mercatus.se.

Veckans servicebesök V51

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Lucia 2007

 

 

Idag firas Lucia på Mercatus på ”traditionellt” sätt med vår exjobbare Marlen som Pippi-lucia! T.o.m Pippis mamma deltog i luciatåget…..?

Mercatus byter pilot – vd blev landshövding


Anders och Kristina.

Mercatus är ett företag med en unik ledar- och medarbetarkultur, som belönats med flera priser och uppmärksammats mycket i media under de senaste åren. Detta i kombination med tydliga tillväxtmål med den globala marknaden i siktet, har bidragit till att Mercatus har blivit en symbol för den nya typen av företag. Troligen hade det betydelse när Kristina Alsér utsågs till landshövding för Kronobergs län.

Även om Kristina Alsér var ledamot i Svenskt Näringslivs arbetsutskott, Teknikföretagens arbetsutskott, Exportkreditnämnden, regeringens Globaliseringsråd, var utnämning otippad för de flesta. När man lägger samman pussselbitarna i efterhand känns det dock helt logiskt.

– Mercatus representerar den nya typen av företag, menar Kristina. Vi är tillväxtorienterade, verkar i miljöbranschen och har den internationella arenan som tydligt mål. Vi satsar mycket på forskning, utveckling och omvärldsbevakning via nätverk. Dessutom har vi välutbildade, kompetenta medarbetare och har lagt stora resurser på teambuilding, värdegrundsarbete och vår ledar- och medarbetarkultur.

Anders checkar in
Anders Adolfsén, som tidigare varit vice vd och säljare, tar nu över vd-rollen på Mercatus efter Kristina, som var vd i sju år.

– Genom att vi har en tydlig plattform i en gemensam värdegrund och vision, så kan vi byta personer i ledningen utan att omställningen påverkar organisationen nämnvärt. Destinationen är utsedd, vi har bara en ny pilot, förklarar han.

– Självklart är det ändå mycket nytt för mig, men jag får ett fantastiskt stöd från mina medarbetare. Feedback och öppenhet är en viktig del i vår filosofi, och därför kan jag känna mig trygg med att de kommer att lotsa mig rätt om jag skulle komma ur kurs.

Svåraste utmaning?
Vilken är den svåraste utmaningen i att axla vd-rollen?

– Utan tvekan är det att gå från detaljperspektiv till helhetsperspektiv, menar Anders. Att stötta med rätt hjälp, rätt resurser och rätt strategiska beslut vid varje tillfälle.

– Som ledare måste man ha ett helikopterperspektiv, förklarar Kristina. Därifrån har du blicken och fokus riktad framåt, men du ser åt sidorna, vad som sker i din omvärld, du ser bakåt och du ser rakt ner, på detaljnivå. Det är en väldig skillnad mot att stå på marken.

Förändringar?
Kommer det att bli några förändringar i Mercatus nu?

– Det blir alltid förändringar tack vare att marknaden förändras och vi har en intensiv omvärldsbevakning, menar Anders. Vår vision är att fortsätta att växa och vi tror på tillväxt på den internationella arenan. Det har varit en långsiktig strategi som vi nu börjar skörda frukterna av. Vi har även lagt stora resurser på teknikutveckling, t.ex. inom rökgaskondensering, som vi nu ser effekterna av. Det finns ett stort intresse för svensk miljöteknik utomlands. Vi märker ett trendbrott där man upptäckt hur miljötekniken effektiviserar både resurser och processer.

Fortfarande delägare
Kristina lämnar alla operativa uppdrag i Mercatus, men blir kvar som delägare.

– Mitt intresse för Mercatus är oförändrat och jag kommer att fortsätta att engagera mig i småföretagarfrågor och miljöfrågor, fast numera utifrån en annan plattform.

Vilka erfarenheter tar du med dig till din nya roll som landshövding?

– Alla småföretag brottas i princip med samma frågeställningar. Idag handlar det mycket om kompetensförsörjning, forskning och utveckling, samt globaliseringsfrågor. Jag kan vara en röst för småföretagarna i dessa frågor, eftersom Mercatus arbetat oerhört fokuserat med just detta. Jag vet också vad det innebär att vara småföretagare och ligga sömnlös i oro inför nästa löneutbetalning. Sådana erfarenheter ger trovärdighet och gör att jag kan vara konkret och bli lyssnad till. Det är dock viktigt att komma ihåg att jag som landshövding har flera andra uppdrag också.

Fyra uppdrag
Kristina har fyra tydliga uppdrag som landshövding: 

 1. Hon är regeringens förlängda arm i länet.
 2. Hon är länets ambassadör till regeringen.
 3. Hon är chef för länsstyrelsen.
 4. Hon är en ambassadör för länets medborgare och företag.

– I min chefroll kommer jag att arbeta med ledar- och medarbetarskap för att effektivisera och göra länsstyrelsen mer serviceinriktad och bättre rustad inför framtiden, förklarar hon. Det är viktigt att få in lite mer av näringslivets tänk och entreprenörskap i myndigheten. Jag hoppas kunna bidra till att länsstyrelsen blir en attraktiv arbetsplats för att säkerställa kompetensförsörjningen.

– Jag hoppas också att jag kan överföra lite av vårt processtänk till länsstyrelsen. Idag arbetar man i flera system med vattentäta skott mellan avdelningarna. Mitt mål är att alla istället ska bli delaktiga i ett gemensamt mål och vision, berättar Kristina.

Hårt arbete
Det är ingen hemlighet att ni båda arbetar hårt? Hur gör ni för att orka?

– Som ledare är det aldrig tal om 40-timmars vecka. Det gäller istället att planera för stunder till avkoppling och hålla fast vid dem, menar Kristina. Jag laddar mina batterier med hårt kroppsarbete i trädgården, som är mitt stora intresse.

– Så länge det finns tid för återhämtning tycker jag inte att det är några problem att arbeta mycket. Jag hittar min balans genom hästarna och ridningen. Där kan jag koppla av, avslutar Anders Adolfsén.

Mercatus tips för en bra ledare

 1. Var ett föredöme i allt du gör.
 2. Du måste våga säga och göra, dvs agera (även på fel) 
 3. Lyssna! 
 4. Lär känna medarbetarna. 
 5. Var tydlig med visionen. 
 6. Våga ta beslut, även om de blir fel ibland. 
 7. Var öppen för feedback.

Kännetecken för en bra medarbetare:

 1. Är engagerad.
 2. Är ansvarstagande. 
 3. Är delaktig. 
 4. Delar med sig av erfarenheter, både bra och dåliga. 
 5. Ger feedback.

Månader