Swentec – Sveriges Miljöteknikråd ombildas

För planering och genomförande av ytterligare insatser inom miljöteknikområdet kommer regeringen under 2008 att ombilda Swentec, Sveriges Miljöteknikråd, till en delegation för miljöteknik. Swentec kommer då att bli direkt underställd Regeringskansliet. Nyordningen visar att frågorna kring svensk miljöteknik och export av det svenska kunnandet har hög prioritet. Det är till nytta både för miljöteknikföretagen och svensk basindustri som länge legat i framkant och nu förhoppningsvis också kommer att lyftas fram som ansvarstagande och drivande i effektivare och resurseffektiva produktionsprocesser.

Veckans servicebesök V48

 

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Varför gå över ån efter vatten?

Den krisen berör inte oss! Eller?

Länsstyrelsen i Kronobergs län bjuder den 28 november till konferensen

”Robust Samhälle – men hur?”

Översvämningar, bränder och stormar slår ut hela byar, städer och landområden. Bara i sommar har rapporterna från hela världen strömmat in. 3000 människor dog och 130 000 skadades när sju länder i västafrika drabbades av kraftiga översvämningar. Tegbron i Umeå hotades efter bara en natts kraftigt regnande. Drifts- och brandlarm i Västerås sätts ur spel efter ett kraftigt åskoväder. Vi minns alla bilderna från kampen mot de rasande bränderna i Grekland i slutet på augusti.

En avklippt kabel släckte SVT:s sändningar. Åtta personer med misstänkt koppling till al-Qaida greps i Danmark i början av september. Dataintrång, sabotage och en tilltagande organiserad brottslighet utgör hot mot demokratin och gör oss sårbara.

Nya typer av hot och nya former av störningar kommer att kräva nya angreppssätt och nya samverkansformer.

Konferensen i Växjö den 28 november kommer att belysa hur ny kunskap, nya produkter och nya tankemodeller kan användas i det långsiktiga arbetet att skapa ett robust samhälle.

Forskningen, näringslivet och offentliga organisationer kan samverka bättre för att ligga steget före. Målet är ett robust samhälle. Tillsammans!


Vill du göra som Kronprinsessan Victoria, följa konferensen, är du välkommen med din anmälan, som du gör direkt på www.g.lst.se, där finns också hela programmet.

22-23 november Envisions 10 år

Hållbar utveckling – Hållbara kommuner ger hållbara regioner

Välkommen till Envisions i Västerås 22-23 november. Envisions är en mötesplats för de som arbetar med hållbar utveckling såväl ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 2007 genomförs Envisions för sjätte gången. Årets tema är ”Hållbara kommuner ger hållbara regioner”. Under Envisions medverkar ett stort antal föreläsare från både näringsliv, offentlig sektor och enskilda organisationer. Här tar du del av både forskning och praktiska exempel från olika verksamheter, lyssnar till debatter och medverkar till erfarenhetsutbyte. Läs mer på www.envisions.nu

Månader