Internutbildning 29-30/10

Måndag och tisdag den här veckan har hela Mercatus internutbildning. Utbildningen sker i form av ett spel; "Ekonomispelet".

Ekonomispelet är ett företagsspel som erbjuder tävling, spänning och eftertanke. Det tvingar alla deltagare att ta ställning och engagera sig i frågorna som kommer upp.

När spelet börjar har alla samma förutsättningar. Företaget i spelet är lika nytt för alla deltagare. På det sättet föds nya tankar och invanda mönster bryts.

I spelets stiliserade värld får man helhetssynen och ser de grundläggande sambanden.

Ämnen som upplevts svåra och oengagerade kan plötsligt bli spännande och intressanta när man känner att man behärskar helheten. Här i ligger kraften när man använder spel i utbildning av medarbetare.

Veckans servicebesök V44

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Höstmarknad på Astrid Lindgrens Värld

Den 25-28 oktober samt 1-4 november är det stor höstmarknad inne på Astrid Lindgrens Värld. Om du har vägarna förbi Vimmerby och oss är du varmt välkommen in på en kopp kaffe.

I samband med besöket bjuder vi på entrén till marknaden.

Kontakta Eva Henrysson på eva.h@mercatus.se för mer information och för att boka ett möte.

Veckans servicebesök V43

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Internationell miljömässa i Shanxiprovinsen i Kina

Vårt företag fick inbjudan till den första internationella miljömässan i Shanxiprovinsen i Kina. Shanxi ligger cirka 40 mil söder om Peking. Provinsen är en av de fyra största kolproducenter i Kina och räknas som en av de 16 mest förorenade städer i världen.

Politiker med stöd av det senaste femårspartiprogrammet fokuserar på att göra aktiva åtgärder inom miljöområdet, därför har den nyaste miljötekniken stor efterfrågan här.

Mercatus presenterade sin teknik för de viktigaste beslutfattarna i provinsen samt representanter från hela Kina tillsammans med världskända franska koncernen Veolia. Amerikanska handelskammarens representanter från New Jersey var också på plats.

Nyttiga kontakter knöts och erfarenhetsutbyte med våra kollegor från andra länder var ett viktigt inslag under de fyra dagarna i Shanxi, vilket kommer att gagna oss i framtida projekt.

Månader