Ännu bättre koll på miljö, kvalité och arbetsmiljö

Miljö, kvalité och arbetsmiljöfrågor är viktiga.

Vi var ett av de första miljöteknikföretagen som 1999 certifierade vårt miljöledningssystem. För att arbetet ska bli både levande och kännas meningsfullt har vi valt att under våren 2007 integrera ledningssystemet för miljö, kvalité och arbetsmiljö i affärssystemet.

Genom det blir arbetet med ständiga förbättringar mer kopplat till kundprojektprocessen och vi slipper en mängd olika styrande dokument.

Vi tror det därmed blir det lättare för hela organisationen, nya och gamla medarbetare, att följa samma arbetssätt. Vi hoppas också kunna fånga brister och avvikelser i ett tidigare skede, samtidigt som systemet blir en bra erfarenhets- och kunskapsbank.

Vill du veta hur vi gör? Hör av dig till magnus.n@mercatus.se som är ansvarig för kundprojektprocessen och affärssystemet Jeeves.

Månader