Visste du hur… en cyklon fungerar?

Cyklonen är ingen ny uppfinning, utan uppfanns 1906 av DeLaval.

Cyklonen har under åren använts inom verkstadsindustrin för många olika applikationer, som exempelvis för avskiljning av partiklar i luft och vätska.

Funktionen på de cykloner som vi använder är enligt följande. Vätskan pumpas in i det horisontella inloppet och bildar en primärvirvel som ökar i hastighet ju längre ner i konan den kommer.
När vätskan når änden på konan är hastigheten som högst, virveln vänder och bildar en sekundärvirvel som går upp i centrum, genom primärvirveln. När virveln vänder slungas partiklarna ut av centrifugalkraften och avskiljs, partiklarna leds ut i änden av konan tillsammans med lite av vätskan. I den nedre delen av konan är slitaget som störst och därför är den nedersta delen, dysan, tillverkad
i keramik. En cyklon renar 90 lit/min och man når normalt en avskiljning på ca 10- 15 µm.

Cyklonen är ett finreningssteg och är beroende av att det finns en bra förfiltrering.

Vi gör världen lite renare


Utsikt från vårt kontor

Vem vill idag bidra till vårt klots nersmutsning?

Du kan inte öppna en dagstidning, slå på radion eller sätta dig framför tvn utan att bli påmind om de stora miljöhoten. Klimatförändring, vattenbrist och luftföroreningar.

Ingen kan lösa alla problem men alla kan göra lite. Svensk miljöteknik ligger i framkant och är framdrivet av samverkan mellan myndigheter och näringsliv samt ett ganska hårt regelverk. Inte alltid så populärt att ha de strängaste reglerna.

Nu är det dags att utnyttja denna framsynthet. Berätta för din omgivning hur du och ditt företag tar ansvar och utnyttja det i konkurrensen. Det kan bli din roll i att göra världen lite renare.

Serva maskiner från Modigs?

Ja, det kan vi. Richard Haag som arbetat på Mercatus i drygt fem år besitter en ibland glömd kompetens.

Han var under många år en eftertraktad tekniker på Modigs och har tagit många maskiner i drift.

Runt om i hela världen. Vill du ha kontakt med Richard sänder du enklas ett mail richard.h@mercatus.se.

Välkommen med dina problem – Richard hjälper till att lösa dom!

Vi följer våra kunder ut i världen

Fler och fler av våra kunder inser värdet av kvalité, stabila och trovärdiga leverantörer. De flesta av våra kunder finns inom den hårt konkurrensutsatta tillverkningsindustrin. Idag förstår man värdet av långsiktigt hållbara tekniklösningar för rening och återvinning av processvatten. Trenden är tydlig. Rätt teknik för att skydda miljön och rädda hem så mycket råvara som möjligt har blivit rumsrent. Det handlar inte längre om stränga regelverk och teknik som katten släpat in. Modern miljöteknik är en del av produktionsprocessen och stärker konkurrenskraften. Därför satsar man på kvalité även när man utökar sin produktion runt om i världen. Vi har i dagarna levererat ett reningssystem till Snap-on i Kina, i filen ligger ett liknande system för Nobel Biocare i Japan. Vill du veta hur vi kan hjälpa dig på utlandsmarknaderna ? Hör av dig till irena.b@mercatus.se

Veckans servicebesök v. 23

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Månader