Trycket på miljön ökar

Produktionen av varor sker allt mer globalt. Råvaror utvinns på en kontinent, produkter tillverkas på en annan och säljs på en tredje. Globaliserad produktion ökar trycket på miljön. En av de viktigaste miljöaspekterna av den globala handeln är avståndet mellan konsumtion och råvaruproduktion.

Detta uppmärksammades vid ett seminarie arrangerat av Naturvårdsverket där rapporten Globala resursflöden i förändring presenterades. Rapporten är framtagen inom ramen för IVA´s framtidsprojekt Miljöarbetets nya arena.

Rapporten har gjorts av Sverker Molander, Stefan Wirsenius och Are Wallins, vid institutionen för Energi och miljö på Chalmers.

Läs mer i IVA-aktuallet nr 1 2007.

Veckans servicebesök v. 13

 

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Mera pengar till miljövänlig produktutveckling

Programmet ProEnviro är en satsning på innovativa forskningsidéer för miljöanpassad produktframtagning och stärkt konkurrenskraft. Bakom satsningen står Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra och Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF.
 
Forskningsprogrammet ska bidra till att små och medelstora företag vågar satsa på innovativa idéer med hög risk, avsevärd potential och stort miljöinnehåll. Programmet ska ge en positiv effekt på både miljö och konkurrenskraft. Därför krävs också ett samarbete mellan industri och högskola, universitet eller forskningsinstitut.
 
ProEnviro omfattar totalt 60 miljoner kronor och pågår till och med 2009. Tre projekt fick finansiering vid första utlysningen 2006. Den andra utlysningen är 27 april 2007.

Läs mer om utlysningen på www.proenviro.se .

Exportvärlden är större än du anar!

Exportkreditnämnden, EKN, har ett brett produktsortiment för små och medelstora exportföretag som ger skydd mot risker under hela affärsprocessen. Med garantier från EKN blir det lättare att göra fler affärer på nuvarande exportmarknader med de kan också ge möjligheter att våga ta steget in på nya marknader.

EKN är till för svenska företag som vill hiitta nya och utökade exportmöjligheter. Under våren kommer man att tillsammans med ALMI turnera landet runt och informera om EKN´s nya stora satsning på produkter speciellt anpassade för små och medelstora företag.

Läs mer om turnén och vad EKN kan erbjuda på www.ekn.se

 

Veckans servicebesök v. 12

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Månader