Svenska möjligheter i globaliseringen

Hos IVA pågår just nu projektet Miljöarbetets nya arena, som syftar till att lyfta resurs- och miljöfrågorna och sätta dem i ett brett och framtidsinriktat perspektiv som omfattar såväl globala som svenska miljöutmaningar.

Hur stort resursuttag tål jorden? Konsumtionen av världens naturresurser ligger enligt många uppskattningar långt över vad jorden tål, samtidigt hävdar andra att knapphet kommer att driva fram ny teknik.

Oavsett utgångspunkt kan man konstatera att efterfrågan på olika naturtillgångar i världen ständigt ökar, inte minst på grund av de nya ekonomiernas framväxt, till exempel Kina och Indien.

Det handlar både om förnybara och ändliga resurser, för både energiomvandling och varuproduktion. Sammantaget pekar denna utveckling mot en starkt förändrad framtida global situation.

Ökad efterfrågan på naturresurser kommer att påverka priserna och därmed konkurrensförhållandena för näringslivet i Sverige såväl som i andra länder.

Givetvis följer miljökonsekvenser av ett ökat resursuttag. Det är också troligt att efterfrågan på återvunna resurser kommer att öka när priset på jungfrulig råvara ökar. Sammantaget förändrar detta inte bara råvarornas värden, även miljöarbetets förutsättningar ändras i grunden.

Veckans servicebesök v. 7

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Starka barn förändrar världen!

Alla barn har rätt till en familj. Alla barn växer med den kärlek, trygghet och respekt som en bra familj kan ge. SOS-barnbyar den enda organisationen som använder familjekonceptet som bas för att ta hand om föräldralösa och övergivna barn.

Idén bygger på långsiktighet och ge utsatta barn världen över ett hem, en familj och utbildning så att de kan växa upp till starka vuxna. Starka vuxna kan ta hand om sig själva och sina egna barn. De kan förändra världen.

Alla barn har rätt att växa upp i en familj, men det är ofta inte fallet för världens unga invånare. Idag lever ett stort antal barn utan en eller båda föräldrarna och miljontals barn utsätts dagligen för övergrepp, försummas, utnyttjas eller lever i fattigdom. Enligt senaste UNICEF-rapporten* lever hälften – närmare en miljard – av världens barn i fattigdom och 121 miljoner barn i grundskoleåldern går inte i skolan.

Barnbyn är plattformen
Det är i familjen som barnen utvecklas känslomässigt och fysiskt. Upplevelser i barndomen förbereder dem för en framtid där de kan finna sig tillrätta och stå på egna ben.

Grundat på den erfarenheten arbetar SOS-Barnbyar för att barn ska kunna bo kvar i sin biologiska familj. För de barn där det inte är möjligt, finns barnbyarna där föräldralösa och övergivna barn får växa upp i en kärleksfull miljö under familjeliknande förhållanden.

Barnbyn är också plattformen för övriga projekt och program som organisationen arbetar med till exempel skolor, medicinkliniker och sociala center. I barnbyn får barnen en ny familj, en barnbymamma och syskon.

En barnbyfamilj består av sju till tio barn och barnbymamma som bor i ett eget hus i barnbyn. Barnbymamman är huvudpersonen i barnets liv och hon ger barnen den trygghet de behöver.

Biologiska syskon hålls ihop och får alltid växa upp tillsammans i en familj. Barnen bor i barnbyn under sin uppväxt och förbereds för att så småningom kunna klara sig själva. Precis som i vilken vanlig familj som helst. En SOS-Barnby består av tio till femton familjehus.

Gemenskapen i byn ger barnen kulturella rötter och en känsla av samhörighet. Samtidigt är livet i barnbyn en viktig bro till samhället utanför. Barnbyn skall förutom att integrera barnen i närmiljön också bidra på ett positivt sätt till närområdet.

Mercatus bidrar
Du som följt oss några år känner till vårt engagemang för SOS-barnbyar. Sedan ett par år tillbaka är vi sponsor till en barnby några mil utanför Beijing i Tianjing. Därmed bidrar vi till att fler barn får tillgång till en familj de får växa upp med kärlek, trygghet och respekt.

» Läs mer om SOS-barnbyar på www.sos-barnbyar.se  

Ny installation i Mellansel

I början av Januari tog Mercatus ytterligare ett VL-filter i drift. Beställare denna gång var Hägglunds Drives i Mellansel och filtret är inkopplat mot en Kehren slipmaskin.

» Läs mer här

Veckans servicebesök v. 6

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Månader