Produktinnovation för ökad konkurrenskraft

PIEp, Product Innovation Engineering Program är ett nationellt program som syftar till att stärka svensk förmåga till innovativ produkt- och affärsutveckling.

PIEp spänner över fältet från teori till praktik, från forskning om innovationssystem till proaktivt arbete för att stärka svensk innovationskraft och därigenom uppnå en systemförändring inom forskning, utbildning och utveckling.

PIEp skall pågå under tio år, 2007-2016 och engagera flera av Sveriges lärosäten och forskningsinstitut involverade i innovation och produktutveckling. PIEp leds och administreras vid KTH i partnerskap med Lunds Tekniska Högskola, Högskolan i Jönköping, Designhögskolan vid Umeå Universitet, Centrum för Teknik i Vården samt en rad företag och organisationer.

Läs mer om programmet och hur du kan ha nytta av PIEp på www.piep.se

Veckans servicebesök v. 9

 

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Knoll/Mercatus en stark partner

Mercatus har i över 30 år samarbetat med Knoll Maschinenbau GmbH. Knoll är idag en aktad och respekterad leverantör av spånhanterings-och skärvätskereningssystem. Idag finns man representerad i stora delar av världen. Det innebär att vart vi än följer våra kunder har vi tillgång till Knolls världsomspännande nätverk. En trygghet för dig som kund.

För att ännu bättre kunna serva den växande kundstocken investerade Knoll under 2006 drygt 70 MSEK i nya produktionslinjer och en ny produktionshall på över 5 000 m3. Med Mercatus/Knoll som samarbetspartner kan du känna dig trygg. Tillsammans strävar vi efter bästa tekniska lösning och kundsupport före, under och efter leverans.

Vill du följa med på ett referensbesök till Knoll? Hör av dig till jan@mercatus.se.

Veckans servicebesök v. 8

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Årets Teknikutbildning

Ungdomars intresse för teknik måste tas tillvara bättre bland annat genom att teknikundervisningen börjar redan i de tidiga skolåren.

Därför satsar Teknikföretagen sammanlagt 25 miljoner kronor under fem år för att lyfta teknikämnet och den tekniska utbildningen i Sverige. Reglerna för Årets Teknikutbildning ser lite annorlunda ut 2007 jämfört med de tre tidigare åren. 

För grundskolor ger vi möjlighet att starta ett Teknikprojekt för att komma igång med en genomtänkt teknikundervisning. 25 sådana projekt kommer att få 50 000 kronor vardera våren 2007. 

Nu pågår juryarbetet med att utse grundskoleprojekt, gymnasieprogram och ingenjörsprogram. Pristagarna kommer att presenteras successivt här på hemsidan.

Sist ut blir ingenjörsprogrammet som presenteras på Teknikföretagens stämma den 9 maj.

Vill du följa prisutdelningen i din egen region kan du gå in på www.teknikforetagen.se.  

2008 blir projektets sista år. Information om kriterier och regler för de olika prisklasserna presenteras i början av hösten 2008.

Månader