Veckans servicebesök v. 5

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Veckans servicebesök v. 4

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Skräddarsytt för alla typer av tillverkningsprocesser

Bättre ekonomi, bättre miljö, bättre image. Tre skäl att investera i modern miljöteknik för effektivare rening och återvinning av det som tidigare kallats avfall från tillverkningsprocessen.

I teknikbroschyren kan du läsa om bästa och mest effektiva teknik för spånhantering och skärvätskerening.

I processvattenhäftet kan du läsa om hur vi tagit membrantekniken ett steg längre. Det kan handla om allt från separation av olja, tungmetaller, latexemulsion, lösta salter eller organiska komponenter.avering av lösta salter har vi samlat häftet för broschyr för membranteknik.

Broschyrerna har nyss lämnat tryckpressarna och vi sänder dig gärna önskat antal per post - du kan maila eva.h@mercatus.se. Är du riktigt nyfiken kan du välja att själv ladda hem den som en pdf. Gå in i vårt dokumentarkiv och sök  "System & teknik spånhantering o skärvätskerening" eller "System & teknik - processvattenrening" .

Kina på längden och på tvären

Mercatus har i dagarna fått ännu en order till Kina. Snap-On ska installera en ny slipmaskin i Kunsan utanför Shanghai ochvi ska leverera ett Vacuum- Luftfilter typ VL med komplett tanksystem. Klimatet i Kina, där det långa perioder kan vara mycket kallt och därefter mycket varmt, komplicerar bilden. För att undvika bakteriebildning kommer emulsionen att hållas under 25 grader C tack vare installation av en integrerad kylanläggning i systemet..

Snap-On´s miljömedvetna satsning borde följas av flera. Med ett filter utan förbrukningsmaterial och där restprodukten är ett torrt slipslam bidrar till vinster både för miljön och plånboken. All skärvätska återvinns och förs tillbaka till systemet.

För att installation och idrifttagning ska kunna ske snabbt och utan störningar har vi i god tid innan leverans valt att testköra på samma typ av process här hemma i Sverige. Alla nödvändiga justeringar kunde lätt ske innan leverans till Kina.

För testet använde vi ett av våra testfilter. Är du intresserad av en provkörning i din egen process? Hör av dig till Jan Alser jan.a@mercatus.se eller Patrik Gustafsson patrik.g@mercatus.se.

Månader