Mercatus nominerad till Sveriges bästa arbetsplats

Vi har chans att få tjänstepensionsföretaget Alectas utmärkelse "Sveriges bästa arbetsplats" som delas ut den 13 december.

Av 125 anmälda företag har slutligen tio företag nominerats och har granskas av externa examinatorer. Examinatorernas utvärdering ligger till grund för juryns slutliga bedömning.


Alla de tio nominerade företagen har, förutom bra resultat inom hälsa, även kunnat styrka att de lever upp till utmärkelsens kriterier och har visat ett nytänkande i sitt hälsofrämjande arbete, säger Pehr Östberg, chef Marknad, Alecta.

Syftet med Sveriges bästa arbetsplats är att minska företagens kostnader för ohälsa. En minskad sjukfrånvaro kommer alla till del i form av minskade premier för de riskförsäkringar som ingår i tjänstepensionen ITP.

Vi är otroligt stolta över nomineringen, nu håller vi tummarna och ser fram emot den 13 december.


 

Matchmaking på miljöteknikmässa

Miljöteknikmässan går i år för tionde gången. Liksom tidigare år har mässan en tydlig affärsinriktning där ny teknik och innovationer visas. Nytt för i år är Eco-matchmaking, en mötesplats som syfter till att skapa tekniskt samarbete mellan företag i olika länder.

Miljöteknikbranschen har sällan varit så väl positionerad som idag, sett ur ett globalt marknadsperspektiv och arrangörerna förväntar sig en välbesökt mässa.

Naturligtvis ställer vi ut på mässan - kom och besök oss! Mässan pågår mellan den 21 och 23 november.

Vill du ha biljett eller veta mer om de produkter vi visar är du välkommen att ringa eller maila Eva Henrysson eva.h@mercatus.se / telefon 0492-171 04.

Veckans servicebesök v. 44

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Att aldrig vara riktigt nöjd

Att aldrig vara riktigt nöjd utan att ständigt vara lyhörd för omgivningens krav och behov är en självklarhet för oss. Vi driver varje år ett antal utvecklingsprojekt tillsammans med kunder och forskningsinstitut. Just nu driver vi tre teknikprojekt och två organisationsutvecklingsprojekt.

Vill du veta mer om vårt utvecklingsarbete är du välkommen att höra av dig till vår vd Kristina Alsér på kristina.a@mercatus.se eller säljchef Anna Delfin på anna.d@mercatus.se.

Att behålla ledartröjan

Industridagen den 15 november 2006 fokuserar på hur man gör för att behålla ledartröjan inom FoU. Vi vill också flytta fram perspektivet med sikte på den forskningsproposition som förväntas 2008. Även de för konkurrenskraften viktiga energifrågorna kommer att lyftas fram i ett särskilt block.

Läs mer på www.teknikforetagen.se.

Månader