Veckans servicebesök v. 44

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Vårt åtagande - skräddarsydda lösningar

Har du sett vår nya teknikbroschyr? Där har vi på ett enkelt och överskådligt sätt samlat all teknik för spånhantering och skärvätskerening.

Broschyren har nyss lämnat tryckpressarna och vi sänder dig gärna önskat antal per post - du kan maila eva.h@mercatus.se. Är du riktigt nyfiken kan du välja att själv ladda hem den som en pdf. Gå in i vårt dokumentarkiv och sök "System & teknik - spånhantering & skärvätskerening".

Svensk miljöteknik ska förbättra miljön i Kina

Den 25 och 26 oktober arrangeras, för första gången, China Baltic Sea Business Forum i Kalmar. Då kommer 500 deltagare från Sverige, Kina och Östersjöländerna mötas i Kalmar under temat energi och vatten. Syftet är att diskutera hur man kan förbättra miljösituationen i Kina samt att skapa affärskontakter och nätverk på den växande kinesiska marknaden för svenska miljöteknikföretag.

Under China Baltic Sea Business Forum väntas 500 deltagare från näringsliv, offentliga beslutsfattare och representanter för universitet i Sverige, Kina och Östersjöländerna. I forumet deltar även Näringsdepartementet, forskare samt miljö- och näringslivsorganisationer. Syftet med forumet är att bland annat diskutera möjligheter för att förbättra miljösituationen i Kina.

VINNOVAs Årskonferens 2006

VINNOVAs Årskonferens 2006 ägde rum den 17 oktober i City Conference Centre i Stockholm. Temat för konferensen var Svensk tillväxt genom FoU-satsningar i små och medelstora företag. Cirka 240 personer deltog.

Dokumentationer från konferensen - reportage, videoinspelningar och föredragshållarnas egna presentationer - kommer löpande att läggas ut på denna sida: http://www.VINNOVA.se/arskonferens2006
 

Veckans servicebesökt v. 43

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Månader