Veckans servicebesök v. 35

 

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Veckans servicebesök v.34

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Tema Service: Spånhanterings- och skärvätskereningsutb.

Våra servicekillar utbildar sig fortlöpande, och en viktig del där är vår samarbetspartner Knoll Maschinenbau i Tyskland. Under året som gått har de bland annat genomgått en skräddarsydd utbildning för spånhanterings- och skärvätskereningssystem.

Tema Service: Kvalificerad service till alla!

Vår serviceorganisation är rustad för alla typer av service och inte bara på våra egna anläggningar. Vi kan även utföra underhåll och leverera reservdelar oavsett ursprungsleverantör. Kontakta oss när du behöver experter som kan spånhantering, skärvätskerening, ultrafilter, jonbytare, omvänd osmos, pumpar, filter, oljeavskiljare, bandfilter, transportörer med mera.

Tema Service: Förebyggande avtalsservice

Förebyggande service är alltid bra och förlänger livslängden på en anläggning avsevärt. Som kund till oss har man alltid möjlighet att teckna en förmånlig avtalsservice. Det innebär att vi, beroende på hur stort behovet är, kommer ut en eller flera gånger per år för att serva och kontrollera hur anläggningen fungerar.

Vid standardservice ingår revision av fasta kontrollpunkter, funktionskontroll samt övergripande genomgång/utbildning med aktuell driftspersonal.

Reparationer och byte av slitdelar ligger utanför avtalet. Vid kundanpassad service går vi igenom hela anläggningen tillsammans med kunden och skräddarsyr avtalet. Flera av serviceavtalen är tecknade med funktions- och tillgänglighetsgaranti på upp till 99 % tillgänglighet.

Vill du veta mer om vår service är du välkommen att kontakta service@mercatus.se.

Månader