Veckans servicebesök v.31

Se på kartan. Om du behöver service och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Sänkta kostnader, högre kvalitet

Förr kunde kostnaderna för miljöåtgärder föras ut till slutkunden, men idagens hårda konkurrens är det långtifrån självklart att någon annan är beredd att betala. Därför gäller det att skapa smarta och resurssnåla procsser som producerar minimalt med avfall. En bra miljöprofil leder till positiva effekter. Banker, investerare och övriga finansiärer väger in verksamhetens miljöpåverkan i kreditgivningen och allt fler kunder föredrar kunder och tjänster med låg miljöpåverkan. Miljöteknik är bra för affärerna, för leverantörer och beställare.

Så mycket kastar vi!

Totala mängden avfall i Sverige är mer än 100 miljoner ton. Varje svensk bidrar med mer än 11 ton per år. För att tillverka en dator uppkommer 1500 kg avfall, för en mobiltelefon 75 kg och för att tillverka en tandborste 1,5 kg.

Sunda förnuftet säger att vi alla har ansvar för att minska avfallet. Med dagens kunskap, nya produktionsmetoder och välutvecklad produktionsanpassad miljöteknik är det lättare att göra rätt från början.

Vi på Mercatus har lång erfarenhet av återvinning och rening av industrins avfall. Med rätt teknik renar och återvinner vi processvätskor.

Med rätt teknik får du en:

  • En och frisk arbetsmiljö utan odörer och hälsorisker
  • Hög tillgänglighet och maximalt utnyttjande av maskinparken
  • Högre kvalité på slutprodukten
  • Mindre verktygsslitage
  • Bättre vinsförmåga

Vi har hjälpt många kunder att välja rätt system som därmed gjort processvätskehanteringen effektiv lönsam. På referenssidan kan du läsa vad ett urval kunder säger.

Mer information får du under sidan "System & Teknik" eller genom att slå oss en signal - ring 0492-171 00 och fråga efter Jan Alsér, Pär Bragsjö eller Patrik Gustafsson.

Innovativ produktutveckling

Att utveckla en idé till färdig produkt eller tjänst är krävande och utmanande.

På konferensen Innovativ produktutveckling, som arrangeras av ibc euroforum den 17 och 18 oktober, delar framgångsrika företag och insitutioner med sig av kunskaper och erfarenheter. Bland talarna kan nämnas Harry Frank- ABB, Anders Flodström - KTH, Ulf Wahlberg - Ericsson.

Dessutom kommer våra medarbetare Anna Delfin och Kristina Alsér att medverka under rubriken Humanistiskt ledarskap och kundstyrd produktutveckling.

Vill du veta mer? - gå in på www.ibceuroforum.se!

Förstärkt organisation med ny exportsäljare

Vi hälsar Irena Butaite välkommen till oss! Hon kommer att förstärka säljorganisationen och genomgår för tillfället Exportrådets Exportsäljarutbildning.

Exportsäljarutbildning matchar språkkunniga akademiker, eller motsvarande, med företag som står inför en exportsatsning. Säljarna blir en extra resurs som både för att stärka befintlig export eller för att ta första steget ut i världen.

Läs mer om Exportrådets erbjudanden för små företag på www.swedishtrade.se/kompetensutveckling.

Månader