Årsstämma med design som förtecken

Vid Teknikföretagens stämma på Moderna Museet den 9 maj gav konstnären Dan Wolgers sin syn på en förlegad bild – vägmärket ”industriområde”. Det så kallade upplysningsmärket ”industriområde” känns idag omodernt och inte representativt för Sveriges viktigaste företag och deras verksamhet. Därför har Teknikföretagen för tredje året uppdragit åt en konstnär att ta fram ett mer tidsenligt alternativ. Dan Wolgers har i sitt förslag ersatt fabrikssilhuetten med en stigande börskurva för att illustrera konjunkturens betydelse för det svenska välståndet och att svenska teknikföretag nu "kör så det ryker”. Tidigare har konstnären Ernst Billgren och filmstjärnan med mera Lasse Åberg bidragit med sina tolkningar av den moderna industrin.

Veckans servicebesök v.23

Se på kartan. Om du behöver service och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar. Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Bevaka en omvärld i snabb förändring

Vilka miljölagar berör ditt företag och dina kunder? Vilka lagar är under utarbetande och hur kan de päverka företaget? Utgör nya och utvidgade lagar hot mot verksamheten eller kan företaget vinna på en tidig anpassning? Den som skaffar sig kunskap kan också vidta lämpliga åtgärder. Ett sätt att få kunskap är att prenumerera på miljötidskrifter, där viktiga förändringar tas upp. Ett annat är att själv prenumerera på miljölagstiftningen. Naturvårdsverket har aktuell information på Internet, www.naturvardsverket.se under rubriken "Lag&Rätt. Andra myndigheter av intresse är Arbetsmiljöverket, www.av.se, Kemikalieinspektionen www.kemi.se och Energimyndigheten, www.stem.se. Läs om 6000 miljarder skäl för fler att satsa på miljöteknik i skriften från IVL och krAft, en skrift som syftar till att sprida kunskap om miljöteknikens stora potential både för den som utvecklar och tillverkar tekniken och den som använder den. Hämta skriften på www.ivls.se eller www.kraftprov.nu.

Månader