Det kom ett brev från Kina

I dagarna fick vi ett brev från vår barnby i Kina som vi stöttar både ekonomiskt och socialt. I brevet skriver de att byn ligger fint i den östra delen av staden Tianjin med mycket träd och blommor. Byn har duktiga lärare och förskollärare för alla barn. Man arbetar aktivt för att barnen ska känna en säkerhet och känsla av att tillhöra som är mycket viktigt för deras utveckling. » Läs gärna hela brevet här

Skärande bearbetning i centrum

Det händer mycket inom skärande bearbetning och processvätskehantering. Svenska Svarvföreningen och IUC i Gnosjöregionen bildar Skärteknikcentrum Sverige AB, med inriktning mot ökad konkurrenskraft sett ur ett globalt perspektiv. Genom att Svenska Svarvföreningen förvärvar aktiemajoriteten av Skärteknikcentrum, så bildar man nu tillsammans med IUC i Gnosjöregionen AB ett nytt centrum för skärande bearbetning i Sverige. På detta sätt blir Skärteknikcentrum en ännu starkare spelare inom teknisk utveckling för branschen. Skärteknikcentrum blir även en kraftfull nationell samarbetspartner för forskning, utveckling och lagremisserSkärteknikcentrum skall verka för att stärka konkurrenskraften i branschen och svensk industri genom opinionsbildning, teknisk utveckling och utbildning. Affärsidén ära att tillsammans med olika aktörer erbjuda produktivitet- teknik- och kompetensutveckling till företag verksamma inom skärande bearbetning." Värdeskapande grunder Skärteknikcentrum grundar sin verksamhet på samverkan mellan företag, leverantörer, forskningsinstitut, utvecklingsinstitut och högskolor som tillsammans tillför mervärde och skapar förutsättningar och en miljö för kunskap om skärande bearbetning.

Astrid Lindgren och naturen

Den nionde Astrid Lindgren-konferensen äger rum den 1-2 juni i år. "....runt om dem är all världens härlighet. I alla träd och alla vatten och alla gröna snår lever der, det kvittrar och susar och brummar och sjunger och sorlar, överallt hörs vårens friska vilda sång." Ronjas jublande vårskrik ekar över ett landskap så övernaturligt skönt att det tar andan ur en. Här i Småland finns de mörka trollskogarna, de ljusa hagarna och de porlande bäckarna. När Astrid Lindgren fick frågan varför hon skrivit Ronja Rövardotter svarade hon enkelt "Jag ville komma ut i skogen". Det här blir också temat vid den nionde Astrid Lindgren-konferensen. Författaren och miljödebattören Stefan Edman slår an tonen för konferensen. Vill du veta mer om konferensdagarna? Gå in på www.vimmerby.se/alkonferensen eller ring Inger Adolfsson 0492-769127. Ovanstående text är direkt hämtad ur senaste numret av Astrid Lindgrens Sällskapets medlemsblad. Vill du bli medlem? Hör av dig till oss på Mercatus - info@mercatus.se

Veckans servicebesök v.19

[sverigekarta_v19.gif, 0] Se på kartan. Om du behöver service och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar. Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Teknik - ett skolämne i skymundan!

Teknik är ett obligatoriskt ämne med egen kursplan. Men endast en femtedel av lärarna anser att deras elever uppnår de kunskapsmål som finns för teknikämnet i årskurs fem. Det skriver tre företrädare för Teknikföretagen Region Öst. Barn i Sverige behöver få en grundläggande teknisk kunskap. Det är i princip alla överens om. Politiker från vänster till höger pratar om rätten till likvärdig utbildning. År 2006 kommer uppemot 80 procent av eleverna dock inte att nå kunskapsmålen i teknikämnet i årskurs fem. Det visar Teknikföretagens undersökningar. Barn i Sverige behöver en grundläggande teknisk kompetens för att kunna göra aktiva och bra val i livet, för att vara attraktiva på arbetsmarknaden och för att kunna fungera i en alltmer global värld. Varje dag ställs vi inför många tekniska frågor och beslut som kräver att vi förstår och behärskar teknik. Teknik är ett obligatoriskt ämne med egen kursplan sedan 1994. Det är alltså inte upp till den enskilde läraren eller rektorn att avgöra om det ska undervisas i teknik eller inte. Tyvärr visar Teknikföretagens undersökningar på motsatsen. Mer än hälften av lärarna anser sig ha dålig kunskap om kursplanen för teknikämnet och nästan 30 procent av dem underkänner teknikundervisningen på den egna skolan. Bara knappt 20 procent av lärarna anser att deras elever uppnår de kunskapsmål som finns för teknikämnet i årskurs fem. Hela 30 procent av lärarna känner sig osäkra i att undervisa i teknik och 40 procent av dem är missnöjda med den teknikundervisning de bedriver. Grundskolan har en avgörande betydelse för att dagens unga upptäcker teknikens värld och möjligheter. Teknikföretagen har beslutat att stötta skolan i detta arbete, bland annat satsas varje år cirka 10 miljoner kronor på aktiviteter som Teknikspanarna och Årets Teknikutbildning. Detta för att inspirera lärare i sin teknikundervisning och bidra med konkret lektionsmaterial. Genom dessa aktiviteter har Teknikföretagen under de senaste åren mött över 5 000 lärare från hela Sverige. Signaler tyder på att det finns klara brister i hur teknikämnet hanteras. Ska skolan kunna tillvarata barnens teknikintresse, måste teknikundervisningen börja redan under de första skolåren och lärarna måste få mer stöd och fortbildning. Vi menar också att skolorna måste höja teknikämnets status och visa att ämnet är viktigt genom att se till att det finns en utbildad teknikansvarig lärare på varje grundskola. Viljan hos lärarna finns – men de saknar verktyg och utbildning i ämnet. Det är kommunernas ansvar att se till att lärare och rektorer får den kompetensutveckling som krävs. Politiker i regionens kommuner måste börja ta sitt ansvar. Inför valet i höst är det högst rimligt att samtliga politiska partier redovisar vad de tänker göra för att ge alla barn den teknikundervisning som de har rätt till. Vi ställer gärna upp för att diskutera vad som kan göras. Kristina Alsér, vd för Mercatus Engeenering AB Jan Olof Andersson, vd för Rimaster AB Mikael Ohlson, rådgivare vid Teknikföretagen region Öst

Månader