Lyckat ledarskap i medgång och motgång - idag och i morgon

Den 7 juni hålls ett ledarskapsseminarium i IVA:s lokaler i Stockholm med rubriken " Lyckat ledarskap i medgång och motgång - idag och i morgon" Hur ser olika generationer på ledarskap? Vad skiljer ledarskap i stora respektive små företag? På den långa listan med talare finns bland andra Kristina Alsér från Mercatus Engineering AB som tar upp vikten av ett tydligt ledarskap, Volvos koncernchef Leif Johansson som berör integritet och livsstil samt Handelshögskolans professor Sven-Erik Sjöstrand som talar om trender och kreativitet. Moderatorerna Annika Dopping och Lennart Lindén lovar många intressanta inlägg. "Det blir ett seminarium med högt tempo som riktar sig till både dagens och framtidens chefer" säger IVA:s Teresa Jonek, seminarieansvarig.. Läs mer om seminariet och nätverket 3 F (framgångsrika, friska företag) på www.iva.se/3f.

Veckans servicebesök v.22

[sverigekarta_v22.gif, 0] Se på kartan. Om du behöver service och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar. Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Rent vatten i brunnen?

Ca 15 % av Sveriges invånare tar sitt dricksvatten från egen brunn. Många av oss accepterar mindre estetiska problem som smak och grumlighet. Lika vanligt är det tyvärr att man bortser från uppenbara hälsorisker. Antalet sjukdomsfall är svåra att uppskatt. Många känner inte till att järn, mangan, kopparutfällningar mm kan påverka hälsan. De flesta problem kan åtärdas realtivt enkelt. Efter mer än 30 års erfarenhet av industriell vattenrening har vi utvecklat användarvänliga och kompakta vattenreningsanläggningar för enskilt bruk. Vi har kunskapen och kan ge goda råd hur ditt vatten blir både godare och mer hälsosamt. Vill du veta mer om de vanligaste bristerna i dricksvatten och hur man åtgärdar är du välkommen att höra av dig till Pär Bragsjö på 0492-171 00 eller maila info@mercatus.se.

Långsiktighet

För att trygga Mercatus kultur och sörja för ett långsiktigt tänkande har ett generationsskifte för ägandet i Mercatus ägt rum. Företaget ägs idag av Jan Alsér, Kristina Alsér, Anders Adolfsén och Peter Bieberbach. Alla fyra är verksamma i bolaget. Parallellt med generationsskiftet har ledarskapet bland medarbetarna förstärkts. Anna Delfin är ansvarig för säljorganisationen. Magnus Nilsson är ansvarig för "produktionen". Ing-Marie Karlsson är ansvarig för service och eftermarknad. Peter Hallberg är personalansvarig och Kristina Johansson ekonomiansvarig.

Veckans servicebesök v.20

[sverigekarta_v20.gif, 0] Se på kartan. Om du behöver service och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar. Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Månader