Erin har fått en liten bror!

Vi gratulerar vår medarbetare Pär Bragsjö med familj till det lilla underverket! Joar kom till världen den 12 april, 43 cm lång och 4 170 g tung. Pär har varit pappaledig den första tiden och kommer framöver att arbeta fyra dagar i veckan. Fredagar är han pappa på heltid.

Ultrafilter till All-Emballage

All-Emballage Haninge investerar i ny reningsanläggning (ultrafilter) för rening av oljehaltigt tvättvatten. Leverans kommer ske under försommaren. Ultrafilter används för avskiljning av emulsioner, kolloider och suspenderade ämnen som är svåra att avskilja gravimetriskt. Du vet väl att vi förutom vattenreningsteknik med bland annat ultrafilter och omvänd osmos också levererar och servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! » Läs mer på våra teknikssidor!

Erfarenhetsutbyte och diskussioner med Teknikföretagens miljöavdelning

Under två dagar i slutet av april kombinerade vi Teknikföretagens besök i Vimmerby med att bjuda en handfull företag till ett frukost- och lunchseminarie. Vi tog tillfället i akt och förutom samtal och erfarenhetsutbyte, med de sex representanterna från Teknikföretagens miljöavdelning fick man se hur rätt teknik fungerar i praktiken. Rolf Sterner på Verktyg o Mekaniska visade stolt upp företaget centralsystem för spånhantering och skärvätskerening. Medarbetarna på Teknikföretagen fick dessutom bekanta sig med Ljunghäll AB i Södra Vi och lyssna på hur de resonerar kring rening och återvinning av processvätskor. Ljunhäll har slutit i stort sätt hela sin process med ett helhetskoncept från oss på Mercatus.

Veckans servicebesök v.17

[sverigekarta_v17.gif, 0] Se på kartan. Om du behöver service och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar. Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Konkurrenskraft - ur ett miljöperspektiv!

Teknikföretagens miljöavdelning kommer till Vimmerby den 19 och 20 april. Under torsdagen kommer en handfull tillverkande företag att tillsammans med representanter från teknikföretagen att diskutera konkurrenskraft ur ett miljöperspektiv. Vill du veta mer om samtalen och erfarenhetsutbytet kring miljökrav/miljömöjligheter är du välkommen att höra av dig till kristina.a@mercatus.se

Månader