Kultur och hälsa i arbetslivet

Den 3 april bjuder Svenskt Näringsliv, Utbildnings- och kulturdepartementet, företagarna mfl till ett seminarie kring kultur och arbetslivsutveckling. Ny tid, ny marknad, nya krav, nya kompetenser. Det krävs mod , flexibilitet, kreativitet och engagemang för att möta alla snabba förändringar. Det och mycket mer handlar seminariet om. Kontakta www.vg.skadebanan.org för mer information.

Ytterligare ett förpackningsföretag har beställt vattenreningsteknik från oss

Mondi Packaging AB Örebro har sedan tidigare ett ultrafilter från oss, nu kompletterar man med en selektivjonbytare för rening av ultrafilterpermeatet, som innehåller tungmetaller. Leveransen sker under tidig vår 2006. Ultrafilter används för avskiljning av emulsioner, kolloider och suspenderade ämnen som är svåra att avskilja gravimetriskt. Du vet väl att vi förutom vattenreningsteknik med bland annat ultrafilter och omvänd osmos också levererar och servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! » Läs mer på våra teknikssidor!

Veckans servicebesök v.13

[temp_sverigekarta_v13.gif, 0] Se på kartan. Om du behöver service och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar. Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Finland beställer vattenrening

Lassila & Tikanoya Finland har beställt selektivjonbytare. Lassila & Tikanoya har mottagninsstationer för oljehaltigt vatten på ett flertal ställen i Finland. Vi har tidigare levererat både ultrafilter och selektivjonbytare. Den nya selektivjonbytaren levererades första veckan i mars. Du vet väl att vi förutom vattenreningsteknik med bland annat ultrafilter och omvänd osmos också levererar och servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! » Läs mer på våra teknikssidor!

Ytterligare en leverans till Kina!

[lyson.jpg, 0] Idagarna har vi levererat ytterligare tre reningsanläggningar för slipvätskerening. Anläggningarna består vardera av ett pappersfilter och en magnetvals med inloppsfördelare. Förutom anläggningarna levererar vi konstruktionsritningar för tanksystem som skall tillverkas av slutkunden i Kina. Anläggningarna levereras via Andritz Lynson AB som tillverkar slipmaskinerna som skall utrustats med reningssystemen. Andritz Lynson AB är en av våra nya ”maskinkunder” och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete.

Månader