Ny fond investerar i resurseffektiva företag

Kapitalförvaltaren SAM lanserar flera nya fonder. En av dem ska satsa på företag som är resurseffektiva eller företag som utvecklar resurssnål teknik. En annan nyhetär en fond som riktar sig till institutionella placerare som vill investera i obligationer med hållbarhetsprofil. Just hållbarhetsprofilen har visat sig vara ett vinnande koncept för aktieförvaltaren SAM. Bara i år har mängden kapital som SAM förvaltar vuxit från 1 till 1,5 miljarder euro. Detta och mer står att läsa i Miljörapporten nr 8 / December.

Kina - en jätte med växtvärk!

Kina är enormt. Till ytan är det bara Ryssland och Kanada som är större. Med sina 1,3 miljarder invånare är det en jättemarknad. Men också en tickande miljöbomb. Något att oroas för och agera mot. Vi borde alla kritiskt granska och ta reda på hur produkterna vi köper tillverkas. I vilken arbetsmiljö de framställs och hur avfallet hanteras. 19 gjutare från Svenska Gjuteriföreningen besökte kinesiska gjureiföretag i oktober. Läs gärna den intressanta artikeln "Jätte med växtvärk" i tidskriften Gjuteriet nr 8 2005. www.gjuteriforeningen.se

Veckans servicebesök v.2

[sverigekarta_v02.gif, 0] Se på kartan. Om du behöver service och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar. Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Inspektion av Kemikalieinspektionen

Under våren 2005 inspekterades Mercatus verksamhet angående import av kemikalier. För tillverkare och importörer skall produkterna registreras hos produktregistret samt skall ett säkerhetsdatablad utformas enligt de regler som finns. Kemikalieinspektionen (KEMI) genomförde under våren inspektioner av 132 företag i Kalmar-län, Sörmland och Stockholm. Av dessa företag fick 43% redovisningskrav, 35% avslut med påpekande och 22% fick avslut utan anmärkning. Mercatus kom till avslut utan anmärkning. Rapporten nämnd RIO 2005 finns att hämta på KEMI´s hemsida enligt nedanstående länk. http://www.kemi.se/templates/Page____235.aspx Är ni intresserade att veta mer får ni gärna kontakta: par.bragsjo@mercatus.se.

Samlat grepp om vår marknadsstrategi

Under våren 2006 kommer vi att intensifiera marknadsarbetet. Projektgruppen som består av säljare, tekniker och marknadsförare kommer att genomföra en 30 veckor lång marknadsutbildning. Syftet är att bredda kompetensen och framförallt att få en enhetlig linje i våra satsningar. Vi är måna om att de motsvarar era förväntningar. Därför kommer både kunder och andra samarbetspartners att bli viktiga i utbildningen. Kanske blir du en av de som vi ringer upp. Vill du veta mer är du välkommen att ringa Marcus på telefon 0492-171 21 eller Ing-Marie på 0492-171 12.

Månader