Veckans servicebesök v.5

[sverigekarta_v05.gif, 0] Se på kartan. Om du behöver service och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar. Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Besök våra referensanläggningar - här på nätet!

Idag, mer än trettio år efter vårt första projekt och efter ett par världstoppmöten för Hållbar Utveckling, fortsätter vi på Mercatus erbjuda våra kunder den senaste tekniken för att återvinna och rena vätskor och partiklar från bearbetande processer, energibolag och vattenverk. Det är inte utan stolthet vi presenterar referenser och kunder som varit med sedan tidens begynnelse. Gå in på sidan "referenser". Där kan du idag besöka ett stort antal kundprojekt. Här kan du läsa om spånhantering, skärvätskerening, ultrafilter och mycket mer. Du kan söka på företagsnamn, system, teknik och geografiskt läge. Synpunkter? Hör av dig till info@mercatus.se.

Exportsatsning hållbara städer i Kina

Sverige satsar på marknadsföring av svenska erfarenheter till stöd för hållbar stadsutveckling i Kina. Områden som berörs är: grön stad, avfall, fjärrvärme och industri. En expertgrupp kommer att skickas till västra Sverige för att göra en översyn och föreslå lämpliga åtgärder. SWECO, ÅF och IVL är ansvariga för olika delområden, IVL är projektsamordnare. Mer information finns på: www.regeringen.se/sb/d/6034/a/53556

Nyhetstips?!

Har du några nyhetstips eller annan värdefull information som kan intressera våra läsare är du välkommen att höra av dej. Tipset kan handla om allt från nya myndighetskrav, hur maskindirektivets tillämpning fungerar i praktiken till handhavande och skötsel av utrustning från oss, maila till marcus.a@mercatus.se!

Veckans servicebesök v.3

[sverigekarta_v03.gif, 0] Se på kartan. Om du behöver service och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar. Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Månader