Veckans servicebesök v. 48

[sverigekarta_v48.gif, 0] Se på kartan. Om du behöver service och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar. Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Ny bild av individen i produktionen

Utställningen ”Verkstadsarbetare med nya ögon” på Arbetets museum i Norrköping är en hyllning till teknikindustriarbetare samt ger en inblick i hur industrin som arbetsplats ser ut 2005. - Vi har fokuserat på individen för att få bort schablonbilden om en stor anonym massa, säger producenten Sira Jokinen Lisse. Våren 2003 fick Danko Lisse, konstnär från Peru, jobb som kantpressare på Be-Pe-Plåt i Motala. Efter ett drygt år i produktionen kände han sig deprimerad över sin arbetsmiljö. Som en överraskning för sina arbetskamrater målade han det murriga lunchrummet ljust och bytte ut utvikningskalendern mot sin och sin arbetskamrats konst på väggarna. ”Lunchrumskuppen” togs emot mycket positivt. - Och på den vägen har det fortsatt, säger Danko Lisse som i dag är konstnär på heltid i projektet. Utställningen berör industriarbetaren som individ, på arbetsplatsen och inom industrin. Nio företag har bidragit till utställningen, från SKF i Göteborg till Emhart Glass Sweden AB i Sundsvall. Över 70 medarbetare, från kantpressare till platschefer har intervjuats. Läs mer på www.teknikforetagen.se

Teknikföretagen lyfter fram goda exempel

Nu är det dags att ansöka om utmärkelsen Årets Teknikutbildning 2006. Totalt ska fem miljoner kronor delas ut till utbildningar och lärare, från grundskolan till högskolan. Senast den 15 december vill vi ha din ansökan. Årets Teknikutbildning Grundskolan ges till skolor med en genomtänkt teknikundervisning som stimulerar elevernas intresse. Våren 2006 kommer var och en av Teknikföretagens fem regioner att dela ut tre belöningar, en på 150.000 kronor och två på 50.000 kronor. Utmärkelsen Årets Teknikutbildning Gymnasieskolan delas ut till tekniskt inriktade program som väl speglar utvecklingen i teknikföretag. En gymnasieutbildning i vardera region belönas med 200.000 kronor. Årets Teknikutbildning Högskolan ges till en framgångsrik högskole- eller civilingenjörsutbildning. Den belönade ingenjörsutbildningen får 1 miljon kronor samt 500.000 kronor att användas till stipendier till studenterna. Utmärkelserna Årets Teknikutbildning Lärare Grundskolan och Årets Teknikutbildning Lärare Gymnasieskolan ges till lärare eller lärarlag som på ett avgörande sätt har medverkat till en positiv utveckling av undervisningen i ämnet teknik. I varje region kommer en belöning på 50.000 kronor vardera att delas ut till två lärare/lärarlag – en på grundskolan och en på gymnasieskolan. Senast den 15 december vill vi ha din ansökan. Mer information om vad ansökan ska innehålla finns i broschyren ”Årets Teknikutbildning 2006” under relaterade dokument till höger. Ungdomars intresse för teknik måste tas tillvara bättre, bland annat genom att teknikundervisningen börjar redan i de tidiga skolåren. Därför satsar Teknikföretagen sammanlagt 25 miljoner kronor under fem år för att lyfta teknikämnet och den tekniska utbildningen i Sverige. Kontaktperson: Gun-Britt Morhed www.teknikforetagen.se

Veckans servicebesök v.47

[sverigekarta_v47.gif, 0] Se på kartan. Om du behöver service och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar. Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Nästa news kommer i början av december

Du har väl inte missat att du kan prenemurera gratis på våra news! Antingen i pappersform eller digitalt. Du kan ringa eller maila till eva.henrysson@mercatus.se, tel 0492-171 04. Nästa nummer: - Serviceseminariet - Julen står för dörren - Teknikföretagens besök - Nytt filter från Knoll

Månader