Utökat samarbete mellan KTH och IVL

IVL:s närmande till KTH har tagit sig ett rent fysiskt uttryck i och med att IVL numera finns på campus. Nu tas ytterligare steg i form av gemensamma satsningar. I samband med invigningen av IVL:s nya lokaler i KTH:s gamla bibliotek offentliggjorde IVL:s VD Björn Lundberg och KTH:s rektor Anders Flodström att landets största tekniska högskola och landets största miljöinstitut nu går samman och bildar Centrum för hållbar utveckling. -Detta centrum innehåller utbildning, forskning och tillämpning samt har betydande kontakter med näringslivet och samhället i övrigt. Vi har hela värdekedjan skulle man kunna säga, säger Björn Lundberg. Han menar att Centrum för hållbar utveckling kommer att kunna ta större grepp och omfatta helheten på ett annat sätt än vad KTH och IVL kan var för sig, till exempel inom trafik-, vatten- och klimatområdet. -Det handlar förvisso om att ta fram ny kunskap men också om att snabbt få ut denna kunskap i praktisk användning. Detta kommer konstellationen KTH och IVL att garantera, säger Björn Lundberg. Parterna har dessutom redan inlett ett konkret samarbete inom området ecodesign, det vill säga klimateffektiv produktion och klimateffektiva produkter.

Mercatus News #3 kommer ut

I dagarna kommer Mercatus News 3 ut i brevlådorna. Ur innehållet: - Premiär för KF-filtret - Ny samarbetsorder - Jobba hos oss? - Nya leveranser Om ni också vill ha vårt news är det bara att maila till eva.henrysson@mercatus.se så kommer ni med på vår lista till nästa gång. För dig som föredrar den digitala varianten går det bra att ladda hem den från vårt dokumentarkiv. Det går också bra att anmäla sig här för att få newset hem i e-postboxen. » Klicka här för ladda ned News #3 -05

Europakonferens för företag med ansvarsskänsla

[svn_europe.jpg, 0] Det är ett nätverk för företagare, eldsjälar och entreprenörer som vill driva sin verksamhet utifrån etik, socialt ansvar och miljöansvar. Som medlem får du kontakter med företagare runt om i Europa med samma inriktning, du får SVNE:s newsletter . Du inbjuds till den årliga konferensen som i år äger rum i Italien. Den medeltida staden Lucca i Toscana står värd i år. Konferensen pågår mellan den 29 september och 2 oktober. . Är du intresserad av att vara medlem eller veta mer om konferensen? Kontakta: info@svnsweden.se eller www.svneurope.com. Konferensen kommer att präglas av erfarenhetsutbyte i olika workshops; Do Values-based Companies have a Competitive Edge? - Giles Chitty & Emma Howard Boyd Nothing-to-hide Business Practice - Henrik Dahlström Carbon Sequestration in the Amazonas - Maria Dalmalm & Kaj Embrén The Art of Establishing Strong Links - Anne Le Rolland The Art of Participatory Leadership - Kristina Alsér Microcredit: Sound Business or Development Instrument - Gert van Maanen Media’s Role in the Social Economy - Hilary Wainwright Creating Cutting Edge Ethical Marketing - Tony Cook CSR in a Tuscan Biscuit Factory - Daniele Scapigliati What’s your Money Doing? - Annika Laurén with Fabio Salviato Why Business Ethics is a Win-win Game for Companies and Civil Society - Maria Teresa Brassiolo The Will to be Ethical - Andrea Bocconi Fair Trade, Coop's Social Mission - Riccardo Bagni CSR in a Global Company. The Case of ABB - Antonio Giacomucci Inside The Body Shop and Ben & Jerry´s - Jan Oosterwijk Social Responsibility Certification: a Starting Point, not a Goal - Tullio Tulli Beyond Peak Oil: Sustainable Energy Futures - Godfrey Boyle Sustaining CSR after a Merger - Lorenzo Becattini Protecting the Italian Environment - Maurizio Gubbiotti Global Marketing Cleans up its Act - Johny Johansson Civil Rights in Italy - Barbara d'Alessio Harnessing Societal Intelligence to Create a Sustainable World - Nicanor Perlas The Challenges of Micro Finance - Marilou van Golstein Brouwers Climate Change and Carbon Strategies- Kaj Embrén

Veckans servicebesök v.39

Våra planerade servicebesök vecka 39. Se på kartan. Om du behöver service och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. De lotsar dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

VÄRLDSNYHET! Mercatus medverkar i revolutionerande vattenreningsprojekt

Mälarenergi är först i världen med att återvinna slam från dricksvattenrening. I ett forskningsprojekt har Mälarenergi testat en metod som gör det möjligt att återvinna 90 procent av reningskemikalierna i dricksvattnet. Mercatus har varit med och utvecklat och levererat anläggningen som forskningsprojektet har använt för att utvärdera den här metoden. Utvecklingsarbetet har drivits i nära samarbete med Mälarenergi och Feralco. » Läs mer på www.malarenergi.se

Månader