Vi hälsar med glädje vår projektledare Anna Delfin välkommen tillbaka till jobbet

Från och med september har Anna tänkt kombinera mammaledighet med Mercatusjobb. Vi får den äran att dela hennes tid med lilla Alva. Anna kommer att smygstarta under hösten och du når henne på den gamla mailadressen anna.delfin@mercatus.se och direktnummer 0492-171 20. Eftersom hon inte kommer att finnas här varje dag kommer du säkrast i kontakt med henne genom att maila eller ringa vår växel 0492-171 00.

Storföretagens miljömål bara en pappersprodukt?

Miljöanpassade produkter konkurreras ofta ut av lågprisalternativ med gammal teknik. Det hävdar företrädare för miljöteknikbranschen och man får stöd i sin uppfattning i den aktuella avhandlingen av Pontus Cerin, IVL, som kommit fram till att företag som lägger ner stora summor på miljöledningssystem och miljöredovisningar ofta inte har så stora förbättringar att skryta med. Enligt Östen Ekengren vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet är en viktig faktor att storföretagens miljöchefer inte längre är inblandade i affärerna. Tidigare drevs frågorna framåt, idag när kostnadsjakten står i fokus blir lösningarna ofta kortsiktiga. Gammal teknik säljs billigt men blir ofta en dyr och resurskrävande affär på sikt. Fler borde se på livscykelkostnaderna och väga in detta i investeringsbesluten. Läs mer i artikeln "Storföretagens miljömål bara en pappersprodukt" på www.idg.dagensmiljo.se.

Människa, miljö och storstad

Den 15 september samordnar Näringslivets Miljöchefer och Stockholms Läns Landsting ett seminarium som rör storstadens hälso- och miljöproblem. Mötet äger rum torsdagen den 15 september kl. 13.00 på ÅF, Fleminggatan 5 Stockholm. Mötet är kostnadsfritt för medlemmar i Näringslivets Miljöchefer och anställda inom Stockholms läns landsting. För övriga är kostnaden 800 kronor exklusive moms. Anmälan vill vi ha senast 8 september. Vid seminariet redogör Magnus Svartengren och Mats Rosenlund vid Centrum för Folkhälsa, Stockholms Läns Landsting för sambandet mellan miljö och hälsa i storstäderna idag. Pia Lindeskog vid KF Konsument belyser kostens betydelse för människan och miljön och Bette Malmros naturens betydelse för storstadsmänniskan. Korrelationer mellan miljökvalitet och fysisk och psykisk hälsa kommer också att beskrivas. Peter Schantz vid Idrottshögskolan medverkar också som talare inom omådet rörelse, hälsa och miljö. Moderator för dagen är Britt-Marie Lundh, som till vardags arbetar som konsult inom Hållbar Utveckling. Program 13.00-13.15 Inledning Cecilia Öhman, Näringslivets miljöchefer. 13.15-13.35 Regeringens syn på miljöeffekter och hälsa, Monica Lövström, Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet. 13.35-13.55 Luftvägseffekter, Skattning av hälsorelaterad livskvalitet som ett led att kvantifiera betydelsen av miljöstörning, Magnus Svartengren, Centrum för folkhälsa 13.55-14.15 Luftföroreningar och buller från trafiken - hur påverkar det hälsan?, Mats Rosenlund, Arbets- och Miljömedicin, Centrum för folkhälsa 14.15-14.30 Paus 14.30-15.00 Naturens inverkan 'Gröna kilar', Bette Malmros, RTK alt. Klimatets inverkan på människan i storstaden, Elisabet Lindgren, Stockholms universitet. 15.00-15.30 Vad vi äter och effekterna av det, Pia Lindeskog/Eva Calmer, Centrum för tillämpad näringslära 15.30-16.00 Rörelse, hälsa, miljö, Peter Schantz, Idrottshögskolan 16.00-16.30 Paneldebatt 16.30 Förtäring Vi reserverar oss för ev. ändringar i programmet. Övriga upplysningar Mötet äger rum torsdagen den 15 september kl. 13.00 på ÅF, Fleminggatan 5 Stockholm. Föredrag med efterföljande diskussion beräknas vara avslutat kl. 16.30. Efter seminariet serveras lätt förtäring, och den som så önskar kan fortsätta diskussionen över ett glas vin eller öl. Mötet är kostnadsfritt för medlemmar i Näringslivets Miljöchefer och anställda inom Stockholms läns landsting. För övriga är kostnaden 800 kronor exklusive moms. Anmälan vill vi ha senast 8 september. För information kontakta NMCs kansli på tel. 08-657 14 45. Läs mer på www.nmc.a.se

Högtidlig invigning av IVL´s nya lokaler på KTH

Den 14 september 2005 inviger IVL, Svenska Miljöinstitutet, sina nya lokaler i Kungliga Tekniska Högskolans gamla bibliotek vid Valhallavägen i Stockholm. Läs mer om IVL på www.ivl.se

Miljöanpassad produktutveckling

Teknikföretagen erbjuder en kostnadsfri endagsutbildning i miljöanpassad produktutveckling, ekodesign. Kursen finansieras av EU-kommissionen och liknande kurser hålls för små och medelstora teknikföretag i hela Europa. Innehåll Produktutveckling och miljö – drivkrafter, hinder och möjligheter Metoder för att integrera miljöfrågor i produktutveckling Att använda förenklad LCA Vad är en materialdeklaration Ekodesigndirektivet, nya krav på produkter och företag Hur hantera RoHS och WEEE i praktiken Målgrupp Kursen riktar sig främst till små och medelstora teknikföretag som säljer eller utvecklar produkter inom el och elektronikområdet, även andra företag är välkomna. Deltagarna får här ett får ett unikt tillfälle att lära sig mer om eko-design med föreläsare med egen erfarenhet. Lämpliga deltagare är konstruktörer, produktchefer, miljösamordnare och andra med relaterade arbetsuppgifter. Föredragshållare är bland andra Lennart Swanström från ABB Corporate Research och Conrad Luttropp, KTH maskinkonstruktion, Avdelningen för produktutveckling och konstruktion. I kursen ingår föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Kursen är kostnadsfri och inkluderar lunch. Sista anmälningsdag är 25 augusti 2005. Begränsat antal platser. Datum: 2005-09-06 09:00 - 2005-09-06 16:00 Plats: Elmia, Jönköping Anmäl dig online på www.teknikforetagen.se!

Månader