Mercatus monterar i USA

I början av juni har vår personal varit på besök i Mahwah, USA. Mahwa ligger ca 5 mil norr om New York och där har en av våra kunder, Nobel Biocare installerat en anläggning för rening av skärvätskor. Anläggningen ska i första hand försörja tre maskiner med ren skärvätska men kommer eventuellt senare att byggas ut med ytterligare tre fräsmaskiner. Nobels produktion är något annorlunda än vad många av våra ”normala” verkstadskunder gör. I den nya maskinlinan ska det produceras tänder!! Nobel Biocare är som bekant kända för att tillverka tandinplantat och det är just inom detta område man behöver ren skärvätska. Efter produktionen tvättats naturligtvis tänderna helt rena från alla eventuella oljerester, ingen risk för bismak om man beställer nytt garnityr. Vår personal har installerat rör, armaturer och hela filterutrustningen, d.v.s ett helt ”turn-key” koncept. Under besöket kunde anläggningen tas i drift och personal på plats har utbildats. Den installerade reningsanläggningen arbetar med en tvåstegsfunktion, sedimentering och finrening med hydrocykloner. Detta koncept har visat sig fungerat mycket bra då restprodukten i det aktuella fallet är fint slam, liknande keramik. Totalt är separeringsgraden mycket bra i systemet och Nobel räknar med att kunna köra samma skärvätska under mer än ett år utan byte. Med tanke på det extremt fina slammet är den bytesintervallen helt acceptabel. Systemfakta
Total volym:ca 2300 liter
Pumpkapacitet renvatten:360 lit/min
Renhet:ca 10 – 15 µm
Rörsystem:PVC
Skärvätska:Blaser (vegitabilisk) ca 6%

Lyckad idrifttagning av ultrafilter på SSAB Tunnplåt

Det blev en bra och problemfri idrifttagning av en ultrafilteranläggning på SSAB Tunnplåt i Borlänge. Pär Bragsjö och Monica af Ekenstam monterade ihop det sista, testkörde och utbildade personalen. Filtret är av typen keramiskt membran och renar i nuläget en oljeemulsion och är senare även tänkt att rena alkalisk avfettning. Ansvarig för inköpet på SSAB Tunnplåt Gudrun Slåttermark och drifttekniker Göran Vass var mycket nöjda med anläggningen som fungerar bra både ur arbets- och miljösynpunkt.

Styrelsen för Sveriges Miljöteknikråd utsedd

Svensk miljöteknik är på frammarsch, och vi är med! Igår blev det bestämt vilka som ska ingå i det nybildade Miljöteknikrådet och vår vd Kristina Alsér är med där. Miljöteknikrådet ska samordna insatser inom miljöteknik, miljödriven affärsutveckling och miljöteknikexport. - Detta är en bransch där svenska företag ligger väldigt långt framme, säger näringsminister Thomas Östros. Det är ett område med mycket stor exportpotential och många växande små och medelstora företag. Miljöteknikrådet inrättas för att ytterligare stärka Sveriges goda utgångsläge. » Länk till pressreleasen på Regeringens hemsida.

Månader