Vill du också provpressa dina spånor?

Intresset för att göra briketter av aluminiumspånor fortsätter öka. I de flesta fall frågar man även efter en kompletterande reningsanläggning, så att all utpressad skärvätska kan återanvändas. Det finns både tid och pengar att tjäna på brikettpressning. Kylvätskan återvinns, man får bättre betalt för briketter än för löst spån, volymen minskar och transporterna blir färre. Eftersom briketterna är torra riskerar man inget läckage från transportcontainern och briketter i fastform oskadliggör brandfarliga material. Jämförelse före och efter brikettpressning Före Materialmängd: 175 liter fuktiga spånor Densitet löst material: 0,14 kg/liter. Efter Brikettmängd: 7 liter torra briketter Densitet briketter: 5,0 kg/liter. Komprimeringsfaktor: 22 gånger Urpressad kylvätska: 11 liter. Hör av dig till patrik.gustafsson@mercatus.se eller jan@mercatus.se om du vill få mer information.

Matnyttig information från NMC - Näringslivets Miljöchefer

Vill du veta vad föreningen Näringslivets miljöchefer har att erbjuda? Surfa in på www.nmc.a.se och låt dig inspireras. Här kommer några axplock från seminarier och möten med erfarenhetsutbyte. Årets miljöchef 2004 Valet av Mats Lederhausen till den åtråvärda titeln Utmärkt Miljöledarskap 2004 blev en rejäl överraskning. Han fick motta priset under Sustainability Day den 14 april i Stockholm. Juryns motivering: äkta miljöengagemang och framgångsrik export av svenskt hållbarhetsarbete. Att leka Gud i naturen Är det rätt att modifiera livets byggstenar för att passa människans behov? Är det befogat med rigorösa kontroller eller är genmodifiering bara en förfining av den växtförädling som har pågått under lång tid? På denna Miljöimpuls! med cirka 30 åhörare fick vi inte något entydigt svar på detta då talare från SLU, Svalöf Weibull, Greenpeace och Jordbruksverket tillsammans med dagens moderator, Petra Holgersson från JP Miljönet, besökte NMC. Vad innebär ekologisk upphandling? Hur kan företag och organisationer ta miljöhänsyn vid inköp? Hur kan ekologisk upphandling gå till och se ut? Vilka kriterier kan vara lämpliga att ställa och hur fungerar de verktyg som finns? Miljöchefen i media Allt fler företag inser värdet av att använda PR och att utnyttja PR i kombination med andra marknadsföringsaktiviteter. Men hur bär man sig åt? Hur gör man god PR? Kring de frågorna resonerade medietränare från GCI, SSABs informationschef, COOPs miljöchef och Svenska Dagbladets miljöjournalist.

Centralsystem för skärvätksa

"Vi har ett slutet Mercatus centralsystem på 23 m² för rening av skärvätskan, vilket också är ett led i arbetet att förbättra arbetsmiljön och livslängden på skärvätskan." Franzéns i Järpås är måna om både miljön och den egna plånboken. Franzéns Mekaniska Verkstad AB, som grundades 1971, är ett företag med specialisering på avancerad NC-bearbetning. Man legotillverkar precisionsdetaljer, i både små som stora serier. De största kunder ligger inom området hydraulik och pneumatik. » Läs mer om företaget på www.franzensmek.se

Från vision till handling

I tider av pressade priser och krav på högre effektivitet är det lätt att glömma bort vårt gemensamma ansvar för miljön. Kraven från omvärlden växer, avfallet från det som produceras ska tas om hand där det uppstått och miljöpolicyn är inte längre ett statiskt dokument. Ta kommandot över kraven och låt dem bli ditt nya konkurrensmedel! Med rätt miljöteknik blir det lätt att ta ansvar, miljöpolicyn blir ett levande verktyg och sist men inte minst - det finns pengar att tjäna. Dagens moderna reningsteknik för kylvätskor och andra industriella processvätskor är lönsamma investeringar. Något att tänka på Låt oss ta en titt på din produktionsprocess. Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att ge tips och råd. Det är vår konkurrenskraft som avgör. Och då handlar det inte bara om att vara billigast!

Mercatus önskar glad midsommar!

Hela Mercatusteamet önskar dig som besökare på hemsidan en glad och skön midsommar.

Månader