Designarbetet fortskrider.....

[A, 0] Vår examensarbetande designer Monica af Ekenstam arbetar vidare med utformningen av en "ny" reningsanläggning. Arbetet går snabbt framåt och för närvarande arbetar Monica med en modell i skala 1:10 för att se hur anläggningen ter sig i den tredimensionella världen. "Det är mycket som ska tas med i beräkningarna, men jag fokuserar på att få en bra arbetsställning, att anläggningen ska vara enkel och lätt att serva. Och att få tydliga och jämna flöden. Det gäller att få idéer, förslag och input från de som jobbar med anläggningarna till vardags. Och att ta vara på den kompetens som finns här på Mercatus. Jag kommer utifrån och kan se på saker med nya ögon och därmed kasta omkull begreppen och hitta nya lösningar. Det är spännande när en ny anläggning tar form. Mitt mål är att ta fram den bästa möjliga lösningen som även är genomförbar i verkligheten".

Färgglatt samarbete

[A, 0]Sedan många år tillbaka ingår Polyprojekt AB i vårt innersta nätverk. Vi har samverkat i miljöteknik- och exportprojekt och lärt känna varandra väl. Samarbetet har byggt på erfarenhets- och kunskapsutbyte. Öppenheten i relationen har lett till att vi idag är både kund och leverantör till varandra. I mars levererade Mercatus en selektiv jonbytare till Polyproject. Anläggningen ingår som en del i en större leverans till ett värmekraftverk i Amsterdam.
Jonbytaren är konstruerad av Mercatus och byggd av Polyproject.

Sekundsnabb support

Under våren kommer vi att lika snabbt som blixten kunna svara på några av de vanligaste frågorna kring spånhantering- och skärvätskereningsystem. Då öppnar vår kunskapsbank. Där har vi samlat en hel del av våra och våra kunders erfarenheter. I banken finns enkla svar på de mest frekventa frågorna. Håll utkik här på nyhetssidan.

Hållbara transporter - IVL-seminarie den 5 april

IVL Kunskap bjuder in till seminarium 5 april 2005 om HÅLLBARA TRANSPORTER - utvecklingen inom effektiv logistik, styrmedel, motorer och bränslen Transportsektorn måste minska miljöbelastningen och det innebär åtgärder inom de flesta områden - alltifrån styrning av logistik till renare bränslen och motorer. IVL Kunskap arrangerar den 5 april ett seminarium som ger en aktuell överblick av vad en hållbar utveckling inom transportområdet innebär. Detta tas bland annat upp under dagen: - Tunga fordon - så fungerar de nya, miljöanpassade dieselmotorerna - Alternativa bränslen och miljöfordon - Kommer transportsektorn att beröras av handeln med utsläppsrätter? - Miljöanpassade bränslen - hur långt har man kommit? - Effektivare logistik för mindre utsläpp - Flyg, järnväg och sjöfart - så kombineras miljöanpassning med effektivitet Läs hela programmet här: http://kunskap.ivl.se/PDF_files/IVL_Kunskap_2005-04-05.pdf Seminariet den 5 april är speciellt utformat för att passa personer som arbetar med transportfrågor och för att effektivt skapa en aktuell översikt i hur olika aktörer arbetar i praktiken med att minska miljöbelastningen från transportarbetet. Varmt välkommen på seminariet Hållbara Transporter! Mer information om seminarierna finns på http://kunskap.ivl.se

Serviceseminariet blev snabbt fullbokat!

Teknik, funktion och praktiska övningar kommer att prägla utbildningsseminariet för anläggningsskötare som äger rum den 16 och 17 mars. Intresset för seminaret är stort och det blev fullbokat långt innan anmälningstiden gått ut. Du som inte fick plats denna gång kan redan nu föranmäla dig till höstens seminarie. Det kommer att gå av stapeln i början av september. Maila till eva.henrysson@mercatus.se så får du veta mer.

Månader