IVL blir ledande i Europa på miljöanalyser

IVL, Svenska Miljöinstitutet, har sedan årsskiftet gått samman med CIT Ekologik. IVL blir därmed ledande i Europa på miljösystemanalyser och en av de främsta på metoder och arbetssätt för hållbar utveckling, till exempel miljöanpassad produktutveckling och samhällsekonomiska analyser. IVL har sedan länge en internationellt framstående kompetens inom miljöeffekter, miljöteknik och miljösystemanalyser. Inom CIT Ekologik finns internationellt erkänd expertis inom området miljösystemanalyser som haft konsultuppdrag för stora industrikunder i Europa, Asien och Nordamerika. Uppdragen har ofta handlat om att på ett systematiskt sätt miljöanpassa kundernas produkter tidigt i produktutvecklingen. Vi på Mercatus har en lång relation till IVL. Varje år driver vi tillsammans med kunder och IVL ett par test- och utvecklingsprojekt och genom IVL´s kinesiska institut i Tianjing har vi goda möjligheter att utföra pilotkörningar både på institutet och ute hos kund. Läs mer om IVL på www.ivl.se

Fler leveranser till Arkivator

För några dagar sedan har vi fått en beställning på flera spåntransportörer från Arkivator i Falköping. Ordern kommer av att vi för några år sedan hjälpte till att bygga om en gammal transportör. Den försågs med mellanbotten och en hålsil för att grovseparera spånor innan kylvätskan pumpas vidare till det centrala kylvätskesystemet. Funktionen har varit mycket bra, skraporna har kontinuerligt rensat hålplåten från spån, kylvattennivån i transportören är konstant mycket låg och problemet med flytspån har helt eliminerats. Hela funktionens hemlighet ligger i val av evakueringspump och hålplåtens utformning. Alla detaljer avslöjar vi inte här - ring oss så kan vi berätta mera. Arkivator Falköping är ett högteknologiskt verkstadsföretag med inriktning på tillverkning och montering av kvalificerade industrikomponenter, främst i aluminium och stål. Arkivator Falköping är en systemleverantör, vilket innefattar detaljtillverkning i varierande seriestorlek, komponentinköp, montering och provning av hela produkter eller delsystem. I vissa fall sker utleverans direkt till slutkunder över hela världen. Kunderna finns främst inom branscherna telekom, livsmedel, fordon och övrig verkstadsindustri. www.arkivator.se

Miljöinformation i årsredovisningen

Regeringen vill att det ska bli lag på att företagens årsredovisningar ska innehålla upplysningar om miljö- och personalfrågor. Enligt regeringen behövs uppgifterna för att man ska förstå företagens utveckling, ställning och resultat. Det kan till exempel handla om information om mål och resultat när det gäller utsläpp, avfall och energianvändning samt jämställdhet, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2005. Det här är information som vi på Mercatus redan idag har med i förvaltningsberättelsen. Årsredovisningen för 2004 kommer att kunna laddas ner från hemsidan inom kort.

GLAD PÅSK!

[A, 0] Vi önskar alla våra besökare en riktigt GLAD PÅSK! Själva far vi till Blåkulla. Det gör vi redan klockan 12.00 idag. Behöver du akut hjälp kan du ringa 070-65 10 464. Påskhälsningar Mercatusgänget

Microföretag under våra vingars beskydd

[A, 0] I mitten av mars var det dags för årets UF-mässa. Där medverkade länets UF-företagare, ungdomar som går årskurs 3 i gymnasiet. Unga entreprenörer är viktiga för Sveriges tillväxt och vi på Mercatus stöttar aktivt UF:s verksamhet. I år har vi sponsrat två företag. UF Sockersött som bakar muffins på beställning och UF Papercaut som säljer ett Vimmerbydesignat presentpapper. Läs mer om UF-företagande på www.ungforetagsamhet.se Så här skriver de själva om sitt företag. "Vår affärsidé bygger på att leverera goda och roliga muffins, en färgrik upplevelse full med fart och fläkt. Sandra Agebjörn, VD, personalansvarig Matilda Johansson, ekonomiansvarig Thea Davidsson, marknadsansvarig Kontakt: sockersott_uf@hotmail.com Rådgivare Kristina Alsér, Mercatus"

Månader