Spara tid och pengar!

Låt oss hjälpa er med service- och garantiåtgärder! Säljer ni eller har ni köpt bearbetningsmaskiner utrustade med reningsanläggning för skärvätska från Knoll Maschinenbau GmbH? Då har vi ett erbjudande - utnyttja vår serviceorganisation till er garantiservice! Mercatus Engineering AB i Vimmerby samarbetar sedan drygt 30 år med Knoll och har levererat mer än 500 anläggningar och centrala reningssystem. Vi har en väl utbyggd serviceorganisation och ett välsorterat lager med de vanligaste pumparna, delar till dessa samt slit- och reservdelar till de flesta reningssystemen. Genom det goda samarbetet med Knoll kan vi nu erbjuda er en betydligt enklare hantering av garantiservice.

Vinnande vägval

Låt dig inspireras av industrins framtidstro. Skaffa dig intryck från väl fungerande gymnasieskolor och bra samarbete mellan företag och skolor. Diskutera hur du vill skapa bra utbildning för framtidens medarbetare. Den 12-13 april 2005, arrangerar Teknikföretagen denna utbildning. Om du vill veta mer; Anmälan: Britt-Marie Nordin, 08-782 09 55 britt-marie.nordin@teknikforetagen.se Frågor om innehåll: Karin Thapper, 08-782 08 93 karin.thapper@teknikforetagen.se

Snö, snö och åter snö

[C, 0] Mercatus på måndagen [B, 0] Delar av Mercatus-gängetMen inte hindrar det oss i vår fortsatta strävan att öka kunskapen om våra kunders behov och våra möjligheter att bli ännu bättre på kundvård. Thomas Swärd, vd för livsmedelsgrossisten Haugengruppen, är en erkänt duktig marknadsförare. Han var denna veckas föreläsare och inspiratör. Under ett par förmiddagstimmar gav han Mercatusteamet många tips och idéer. Hur vi med små medel och insatser kan bli ännu bättre i våra relationer med kunder och samarbetspartners. Tydlighet, hålla löften, enhetlighet, snabb uppföljning, engagemang, lyhördhet, personliga relationer var några av de ämnen som berördes.
Vill du veta mer om hur vi genom den flexibla organisationen och ökad kompetens bygger vårt varumärke är du välkommen att maila info@mercatus.se

Ny leverans av selektivjonbytare till Dewatech Gävle

Dewatech AB driver en mottagningsanläggning för rening av oljehaltiga vatten. Anläggningen består av flera steg från sedimentering till membranteknik (ultrafilter) För att ytterligare förbättra resultaten på utgående vatten installeras en selektivjonbytare efter befintligt ultrafilter. [A, 0] Selektivjonbytare används för avskiljning av tungmetaller. Några exempel på användningsområden är: polering av metallhaltigt avloppsvatten, rening av rökgaskondensat, rening av vatten från våtskrubber, polering efter ultrafilter eller kemisk fällning, rening av metallförorenat grundvatten, gruvvatten eller lakvatten. » Läs mer här!

Nöjda kunder beställer mera

I början av 2003 installerades en större cyklonanläggning hos Atlas Copco CTO i Kalmar. Anläggningen skulle då betjäna en ny maskin från Lundwalls & Co som bearbetade detaljer i gjutjärn. Atlas Copco som bearbetar gjutjärn hade sedan tidigare stora problem i andra maskiner med att finpartiklar och grafit sedimenterade i tanksystemen. Detta innebar bl.a. att tankarna var tvugna att rengöras allt för ofta. På grund av detta valde Atlas Copco satsa på en anläggning som i inköp innebar en större kostand än tidigare system men som på sikt sparade pengar. Anläggnningen har idag varit idrift i ca 2 år och man kan nu konstatera att man sparat mycket pengar på minskade kostnader för destruktion av förbrukade skärvätskor och inköp av nytt konsentrat. Även produktions bort fall på grund av detta har minskat. Atlas Copco CTO AB i Kalmar har nu beställt ytterligare 5 st anläggningar en för varje befintlig maskin.

Månader