Mer än 500 installationer!

[A, 0] De senaste åren har mer än 500 anläggningar för spånhantering och rening och återvinning av processvatten lämnat Vimmerby. Den minsta anläggningen klarar 20 liter/timme och det största 720 000l/timme! Teknikföretag, energibolag och vattenverk i Vimmerby, Norden och Asien är användare av system och teknik som bidrar till en renare framtid. Ett 40-tal av dessa kan du läsa mer om under ”Referenser”. Det finns pengar att tjäna på rätt reningsmetod • Minskat slitage på maskiner, pumpar och verktyg • Minskad vatten- energi- och kemikalieförbrukningen • Minimerade destruktionskostnader • Återvinning av olja/kylemulsion, kemikalier, metallspån och vatten • Det blir mindre kassationer • Kvalitén på slutprodukten blir högre • Tillgängligheten i produktionsmaskinen ökar • Livslängden på processvätskan ökar • Enklare hantering • Avfallet blir ny råvara • Intäkter istället för kostnader för avfallet Sparar tid och resurser! När du går vidare på system och tekniksidorna kan du läsa om följande: Helhetskoncept: För att se hur ni kan få en komplett lösning för rening och recirkulering av bland annat skärvätskor och tvättvatten, hantering och återvinning av metallspån. » Klicka här för att läsa vidare Skärvätskerening: För att förbättra kvalitén på det du tillverkar samtidigt som du sparar både pengar och miljö genom effektiv rening, tidsvinst och mindre underhåll. » Klicka här för att läsa vidare Vattenrening: För att se några av de tekniker som vi använder för recirkulering eller slutrening av processvätskor. Med våra kompletta systemlösningar får du bättre kvalité och miljö. » Klicka här för att läsa vidare Spånhantering och avfallsåtervinning: För att se hur du kan spara pengar och miljö genom återvunnen skärvätska/torra briketter eller spånor samtidigt som du får en enklare hantering. » Klicka här för att läsa vidare Pumpar och tillbehör: Här kan ni se ett urval av de pumpar och annan kringutrustning som vi kan tillhandahålla för att göra era system mera optimala. » Klicka här för att läsa vidare

Nobel(t) besök i Karlskoga

Vi har besökt en av våra kunder i Karlskoga, nämligen Nobel Biocare. Hos Nobel gör man tandinplantat av olika legeringar och just i det aktuella fallet där Mercatus rening är i drift bearbetar man titan. Reningen har varit i drift en längre tid och kvalitén på den renade emulsionen är mycket god. Den installerade anläggningen är relativt liten, volym ca 1600 liter och har en kacpacitet av ca 270 liter / minut men betjänar ändå 4 beabetningsmaskiner. Nobels produktion är inriktat på ”finmekanik” vilket gör att det inte krävs så höga maskinflöden. Lennart Langholm, som är projektansvarig, är nöjd med både reningen och samarbetet med Mercatus.

Lär dig serva rätt!

Värdet av rätt service och kontinuerligt underhåll kan inte överskattas. Den 16 och 17 mars erbjudes våra kunder en service- och underhållsutbildning i seminarieform. Vi fokuserar då på teknik, funktion och underhåll. Vill du veta mer om innehållet? Maila till eva.henrysson@mercatus.se så sänder hon en inbjudan.

Partikelcentrifug till Indien

Mercatus ska inom kort leverera en anläggning med partikelcentrifug till Osborn International AB. Anläggningen är avsedd att rena kylvätska ifrån en maskin för gradning av hårdmetallskär. Vid bearbetning av hårdmetall bildas väldigt små partiklar som behöver avskiljas från kylvätskan innan den pumpas in i maskinen igen. Partikelcentrifuger kan fås i kapaciteter från 50 liter/minut och uppåt. [A, 0] Partikelcentrifuger används för att separera finpartiklar ifrån processvätskor. Typiska installationer är: - Delströmsrening i centrala skärvätskeanläggningar - Rening av trumlingsvatten - Hårdmetall och keramisk bearbetning - Alkaliska tvättvatten - Slipning. » Läs mer här!

Nytt forum för ökad miljökunskap

Ny IVL-satsning på kurser om miljö och hållbar utveckling IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med uppdrag och forskning inom hela miljöområdet. Man utvecklar och tillämpar metoder och kunskap som gör det möjligt att lösa miljöfrågorna utgående från ett helhetsperspektiv. Nu har man etablerat en ny verksamhet: IVL Kunskap. IVL Kunskap kommer att arrangera kurser, seminarier och avancerad vidareutbildning för alla som arbetar professionellt med frågor som rör miljö och hållbar utveckling. Läs mer på » www.ivl.se

Månader