Känt ansikte tillbaka i hetluften!

Vi hälsar Ing-Marie Karlsson varmt välkommen tillbaka till jobbet. Sedan slutet av mars 2004 har lilla Emilia lagt beslag på sin mamma. Nu är det pappas tur att vara med sin dotter och vår tur att under ett par dagar per vecka lägga beslag på Ing-Marie. Hon kommer att ingå i gruppen för service och eftermarknad, du når henne på direktnummer 0492-171 12 och på mail ing-marie.karlsson@mercatus.se.

Designåret 2005

Det var i regeringsförklaringen den 1 oktober 2002 som regeringen aviserade att ett Designår ska hållas 2005. Designåret följer på ett flertal tidigare initiativ som tagits av regeringen, där bl.a. Arkitekturåret 2001 ingår. Kulturdepartementet samordnar regeringens insatser genom den interdepartementala arbetsgruppen för arkitektur, form och design. Ett drygt hundratal statliga myndigheter har under våren 2004 fått i uppdrag att genomföra projekt under Designåret. Samtidigt har andra aktörer, som landets alla kommuner och landsting samt olika institutioner, organisationer och företag inbjudits att delta inom ramen för Designåret 2005. Syftet med Designåret 2005 är att genom en mångfald aktiviteter i hela landet öka medvetenheten om vad form och design kan bidra med i ett samhällsperspektiv. Målet är att så många som möjligt ska utveckla sin användning av, intresse för och kunskap om design. Under Designåret vill regeringen lyfta fram sju prioriterade områden: - Arbetsliv och design, - Design som kulturellt uttryck, - Offentlig upphandling, - Design som tillväxtfaktor, - Design för alla, - Långsiktigt hållbar design samt - Utbildning och forskning. Mercatus har tagit fasta på detta och redan nästa vecka drar vi igång ett nytt examensprojekt med design som förtecken. Mer info kommer framöver. »Läs gärna mer på www.regeringen.se/sb/d/2418/a/13253

Miljövarudeklaration, ett samarbetsprojekt med IVF

Under de kommande två åren kommer Mercatus att delta i ett internationellt projekt med fokus på miljövarudeklaration. Projektet drivs av IVF. Syftet är att dels hitta enkla och effektiva metoder för små och medelstora företag att göra miljövarudeklarationer och att hitta nytta och vinning med dem. Vi kommer att ta fram en miljövarudeklaration på ett utav våra system. Ansvariga för projektet på Mercatus är Peter Hallberg och Jan Kastensson. » Läs mer om IVF här!

Hur kan det vara när det är som bäst?

Regeringen, genom näringsdepartementet, genomför en nationell satsning för ökad hälsa och ett friskare arbetsliv. Under parollen "Hur kan det vara när det är som bäst?" har näringsdepartementet med Hans Karlsson i spetsen genomfört två seminarier under hösten. Dessa har varit förlagda till Västerås och Karlstad. Mercatus har varit representerad genom Peter Hallberg vid båda tillfällena. På varje seminariedag har deltagarna haft möjlighet att välja sju olika parallella föreläsningar under eftermiddagen och Mercatus har varit värd för ett av dessa. Mercatus har tillsammans med andra företag och organisationer utgjort goda exempel på friska och effektiva arbetsplatser. Vår rubrik har varit "Sunt är också lönsamt". Under seminariet har vi berättat om hur vi har byggt upp vår organisation och hur vi genom offensiv personalpolitik lyfter fram och tar tillvara personalens egen kreativitet, idéer och styrka. Vi visade även på lönsamheten med att arbeta och satsa på det friska i företaget och att hållbar utveckling kommer ur hållbara medarbetare. Vill du veta mer om vårt arbete kontakta Peter Hallberg på peter.hallberg@mercatus.se eller Kristina Alsér på kristina.alser@mercatus.se. Mer information om Näringsdepartementets arbete finns på www.regeringen.se/okadhalsa

Nytt år, nya utmaningar

Välkommen till ett nytt år - ett 2005 som börjar annorlunda. Även om ingen av oss på Mercatus personligen drabbats av katastrofen i Sydostasien kommer den att prägla vår vardag lång tid framöver. En god vän med verksamhet i Krabi har startat en insamling till Krabi Hospital. Där har man, som på många andra håll, tömt alla resurser till förmån för sina turister. Insamlingen kommer att vara ett litet, litet komplement till alla de stora viktiga hjälporganisationerna. Vi drar vårt strå till stacken genom att stötta och hjälpa våra vänner i Krabi.

Månader