Är det möjligt att skapa upplevelser i den traditionella industrin?

[A, 0] KK Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det gör man genom att stödja: - forskning vid nya universitet och högskolor - kompetensutveckling för näringslivet* - främjande av IT inom skola, utbildning samt hälso- och sjukvård - omstrukturering av industriforskningsinstitut *)Kompetensutveckling för näringslivet KK-stiftelsen arbetar för att höja kompetensen i svenskt näringsliv med utgångspunkt från företagens behov. Målet är att näringsliv och akademi ska samarbeta så att svenska företag får tillgång till den kunskap som finns vid landets universitet och högskolor. Affärsutveckling för upplevelsesamhället Till KK-stiftelsen pilotutbildning (AHA-akademin), affärsutveckling för upplevelsesamhället, handplockades ett tjugotal personer från olika näringar. Vi fick den stora äran att representera den traditionella industrin. Kul! Övriga kom från handeln, media, akademin, turitnäringen. De sex utbildningsblocken har varit fyllda av matnyttiga föreläsningar blandat med praktiska övningar. Allt från kunskap om de båda hjärnhalvornas funktion, hur viktiga alla våra sinnen är för att förstärka en positiv upplevelse till hur man med en god berättarteknik kan göra den tråkigaste tekniska spesifikationen spännande. Ja, detta och mycket mer har vi fått nosa på. Utbildningen avslutades nyligen på en isbrytare i Piteås skärgård, nu återstår att omsätta de goda ideérna i praktiken. Hur? Håll ögon och öron öppna.

Dagens leverans

Idag levereras ett styck vakuumrotationsfilter till Bellows i Stockholm. Anläggningen skall under ett antal veckor provköras i Stockholm tillsammans med den nytillverkade maskinen som Bellows håller på att färdigställa. Efter detta skall hela systemet transporteras till slutkunden där slutmontering sker. [A, 0] Vakuumrotationsfilter för rening av skärvätskor och raka oljor. Installeras mot bearbetningsmaskiner, maskingrupper och som centrala reningsanläggningar. » Läs mer här!

Levande skyltfönster

Informationen på vår hemsida uppdateras ständigt. Det lönar sig att titta in då och då. Du hittar bland annat; - system och systemlösningar - dokumentarkiv med broschyrer och tekniska blad - kundreferenser med fakta och bilder - sammanfattning av organisationsarbetet Svårt att hitta rätt? Gå in på den uppdaterade Sitemapen så får du en god överblick över sidans innehåll.

Besök från Knoll, Tyskland/Visit from Knoll, Germany

Under ett par dagar har Achim Zink och Tobias Engenhart från våra tyska leverantörer Knoll varit i Sverige på ett antal kundbesök. Erfarenheten från besöken har visat att vi har mycket intressanta, men i vissa fall svåra projekt att ta tag i. Efter att ha besökt sex olika fabriker i syd och mellansverige har vi ett stort uppdrag för att ge våra kunder en bra och hållbar lösning. Under resan har vi även diskuterat tekniska lösningar, olika sätt att lösa problem och marknadsföra kylvattenrening. During a couple of days, Achim Zink and Tobias Engenhart from Knoll Maschinebau GmbH have been in Sweden in order to visit some customers. The experience our German friends have made is that Sweden has a lot of interesting cases and also very difficult problems to solve. After visiting six different factories and a lot of travelling we have a lot of work to do in order to give our customers sustainable solutions. During the trip we have had discussions about technical solutions, different ways to solve problems and discussions about different ways to marketing coolant cleaning equipment.

Sustainability Day

[A, 0] Den 14/4 bjuder Näringlivets Miljöchefer (NMC) till ett heldagsseminarie. Risk Management, etiskt ledarskap, klimatfrågan, miljödriven FoU, CSR och hållbara investeringar är exempel på föreläsningar denna dag. Seminariet kommer att vara en del av Sustainability Day, ett nytt samarbete mellan NMC och Dagens Miljö. Läs mer på www.nmc.a.se

Månader