Handläggarträff för verkstads- och ytbehandlings¬branschen

Länsstyrelsen i Skåne län inbjuder till handläggarträff för verkstads- och ytbehandlingsbranschen . Platsen är Malmö Börshus och tiden är den 16 och 17 november. Träffen vänder sig till berörda handläggare på länsstyrelser. Naturvårdsverket, Teknikföretagen, SYF och Miljöprövningsdelegationen i Skåne län kommer att ge information om nyheter. Vi är inbjudna som gästföreläsare. Jan Alsér, Peter Hallberg och Jan Kastensson kommer att under rubriken ”Teknik för rening av vatten och behandling av skärvätskor” att dela med oss av våra erfarenheter. Därefter blir det studiebesök på Haldex Traction AB i Landskrona.

Nya broschyrer och tekniskt blad

Beställ ditt eget exemplar eller ladda ner våra nya broschyrblad. » Nytt för hösten – Service utan gränser » Belönade kundseminarier » Vakuumfilter typ VL

Årets membrandag

Membrandagen är ett forum för branschen med syftet är att bidra till att stärka forskning, utveckling och utbildning inom membranteknikområdet. Arrangör är Centrum för Membranteknik vid Lunds Universitet. Föreläsningarna behandlade både LTH:s forskningsarbete och gav exempel på tillämpningar. Anders Jonsson från Sydkraft Östvärme informerade om rening av rökgaskondensat med membranteknik. Erfarenheterna bygger främst på den leverans vi gjorde till Händelöverket i Norrköping under 2004 och till Örebro 2003. Membrandagen rönte stort intresse och besöktes av ett 70-tal. Vill Du veta mer om membranteknik för rening och återvinning av rökgaskondensat kan Pär Bragsjö eller Jan Kastensson hos oss svara på Dina frågor.

Månader