Framtidens jobb finns i teknikföretag

Rätt utbildning lönar sig. Teknikföretag anställer ingenjörer! Svenska teknikföretag har stärkt sina positioner och anställningar har tagit fart. Bara under 2004 har fler än 1500 ingenjörer fått jobb i teknikföretag. Om mycket tyder på att trenden håller i sig. Skickliga medarbetare är ett viktigt konkurrensmedel och vi är glada att kunna erbjuda unga människor bra jobb. Teknikföretag är en framtidensbransch där vi tänker långsiktigt.

Sveriges Radio P1 den 15 oktober

[A, 0] – "Miljöteknikföretaget Mercatus i Vimmerby sätter personalens välbefinnande främst och hävdar att det lönar sig i längden." Ylva Esping från Sveriges Radio har uppmärksammat vår vision – att bli ett föredöme i miljöteknik och arbetssätt. I programmet Pengar samtalar hon och vår medarbetare Peter Hallberg. Samtalet handlar om vad som skapar ett gott arbetsklimat och en kreativ kultur. Den gemensamma värdegrunden går som en röd tråd genom hela programmet.

Tack alla!

[A, 0] Som gjorde att vi hade Tekniska Mässans mest inspirerande dagar. Med en riddares tecken vill vi tacka för den succé mässdeltagandet innebar för oss. Tack!

Nedslag mitt i mässan!

Just nu pågår Tekniska Mässan i Stockholm för fullt. Vi finns representerade och visar vår teknik. Här kommer några dagsfärska bilder från vår monter. [A, 0] [B, 0] [C, 0]

Tekniska Mässan startar i dag

Vi finns naturligtvis på plats. Du hittar oss i monter B 02:22. Vi har inte fyllt montern med stora maskiner. Istället finns stora delar av vår tekniska försäljning på plats. Redo att svara på Dina frågor. Och berätta om de ekonomiska vinsterna och andra nyttoeffekter med rening, komprimering och återvinning av spån och kylvätska. Vill Du ha inträdesbiljett är Du välkommen att ringa Kristina Johansson på 0492-171 01 eller till vår växel 0492-171 00.

Månader