News 3 -2004

I dagarna kom Mercatus News 3 -2004 ut. Om du också vill ha det i brevlådan 4-6 gånger per år är det bara att skicka ett mail till Eva (eva.henrysson@mercatus.se) så ordnar hon detta. Det går också bra att hämta hem newsen via vårt dokumentarkiv, som alltid innehåller de senaste numren.

Helhetskoncept till Raufoss i Norge

Under sommaren blev det klart att Raufoss i Norge investerar i ett helhetskoncept från Mercatus. Raufoss är idag marknadsledande i Europa med bland annat ISIFLO-kopplingarna som används i alla typer av installationer inom vatten, avlopp samt gas- distribution. Vår installation kommer rena och filtrera skärvätska från sex olika maskiner. Raufoss har valt att filtrera skärvätskan med det nya VL-filtret som naturligtvis arbetar utan förbrukningsmaterial och torkar alla spånor och allt slam innan det hamnar i kontainern. Genom torkprocessen kan all skärvätska återvinnas direkt i systemet och Raufoss sparar stora pengar genom att slippa blanda till ny emulsion. Otraditionell lösning för hantering av spån Normalt transporteras spånor i golvtransportörer som är nergjutna i rännor. I detta fall har vi tänkt tvärt om; alla spånor transporteras upp i taket där Knolls nya dragklaffstransportör är monterad. Fördelarna med detta nytänkande är uppenbara; ingen golvyta tas i anspråk, alla rörstråk kan dras på konsoller fästa på taktransportörena, nya maskininstallationer underlättas då man kan placera maskinerna var som helst utan att vara bunden till golvrännor och inget spill av skärvätska som kan hamna under transportörbotten och stå och ruttna. Varje maskin har en lodrät transportör som transporterar upp spånorna direkt eter bearbetningen. En mycket liten golvyta tas i anspråk av den lodräta transportbanan Helhetskonceptet består i stort av:
  • central kylvätskerening för emulsion
  • komplett integrerad spånhantering som även briketterar spånorna till värdefullt råmaterial. Detta kan sedan smältas ner i egen regi
  • ett ultrafilter för recykling av alkaliska tvättbad är integrerat i installationen
Anläggningen klarar att rena ca 2000 liter skärvätska / minut och ca 1000 kg spån / timme. Avskiljningsgraden kommer att ligga omkring 10 µm i fullström Leverans kommer att ske i december i år.

Drifttagning i Kina

[A, 0] Alla fjorton ultrafiltreringsanläggningar är nu levererade och monterade i den nybyggda fabriken i Daqing i Kina. Pär Bragsjö och Anna Delfin från Mercatus är nere just nu och påbörjar provkörning på dessa.

Mercatus representerade vid bildandet av nytt miljöteknikcentrum

- Det finns en stor tillväxtpotential i miljödriven affärsutveckling och miljöteknik, säger särskild utredare och riksdagsman Claes Roxbergh (mp), som idag överlämnar sitt slutbetänkande till näringsminister Leif Pagrotsky.

- Miljöteknikcentret fyller ett behov av stärkt samverkan mellan det officiella Sverige, företagen och forskare på miljöteknikområdet, säger Kristina Alsér.

Kristina och Mercatus är en utav flera näringslivsrepresentanter som hoppas att centret snabbt ska komma igång med sin verksamhet.

Här är det full fart!

Anna Delfin började som projektledare förste mars i år har knappt hunnit bli varm i kläderna, förrän det är dags att utöka. Vi hälsar Malin Gustafsson välkommen, som kommer att ge våra projektledare ytterliggare avlastning. Malin har tagit ett sabbatsår från sina studier i Teknisk Biologi på Linköpings universitet för att skaffa sig erfarenhet från arbetslivet. Detta passar oss utmärkt, då hösten och vintern bjuder på febril aktivitet.

Månader