Nya installationer

[A, 0] Det av Knoll Maschinenbau GmbH:s nyutveckalde VL-filtret vinner alltmera mark inom slipsammanhang. I dagarna installerades ytterligare en anläggning på SKF där man kommer att slipa lagerdelar och som restprodukt få en hel del slipmull. Det unika med VL-filtret är att att all slipmull torkas innan det lämnar den ändlösa filtermattan. Detta innebär stora besparingar då den använda skärvätskan återvinns direkt i systemet. En annan viktig aspekt är ur miljösynpunkt. Slipmullen blir så torr att det inte går att pressa ur en droppe ens med en brikettpress. Separeringen av partiklar är mycket bra i anläggningen. I stort sett alla partiklar över 10 µm avskiljs tack vare kombinationen filterduk och det extremt tjockta slamskiktet som bildas ovan duken. Filtrets princip bygger på undertryck. I detta fall skapas undertrycket av en vacuumpump som suger luft genom filterväven. Detta nytänkande har resulterat i både i tjock slamkaka och torrt slam. Mull och slamkakan kan i vissa fall vara upp till 3 - 4 cm tjock och detta ökar filtreringsgraden i hela anläggningen. Kompletta system med flöden upp till 1500 liter / minut finns tillgängligt som standardanläggningar. [B, 0]

Står vi i dörren inför en högkonjunktur?

Senaste veckan har media formligen överöst oss med tecken på att den negativa konjunkturtrenden är bruten. Det är inte så vanligt att positiva nyheter uppmärksammas. Teknikföretagen, som är motor i svensk industri anställer nya medarbetare igen. En undersökning från svenskt Näringsliv visar att det mellan åren 1997 och 2002 skapades i genomsnitt 51 000 nya jobb per år i de små företagen, i storföretagen var siffran 16 000 under samma period. Du som följt våra nyheter på hemsidan vet att efterfrågan på vår teknik ständigt ökar och att vi anställt ganska många nya medarbetare den senaste tiden. Kanske var det detta som gjorde att SVT valde att bjuda in oss till godmorgonsoffan för att diskutera det nya konjunkturläget. Direktsändningen fredagen den 10 september var en ny och spännande erfarenhet.

Jeeves, det nyinstallerade affärssystemet tuffar på

Sedan 1 juli använder vi ett helt nytt affärssystem för hela flödet i verksamheten. Systemet heter Jeeves och det är SYSteam som levererat och hjälper till vid implementeringen. Att byta affärsredovisningssystem är inte gjort i en handvändning, men potentialen är otrolig. Nu börjar vi inse styrkan och har redan mycket bättre kontroll och god framförhållning både vad gäller förfrågningar och leveranser. Våra rutiner har reviderats och uppdateras vilket innebär ytterliggare effektivitet.

Mercatus på turné

[A, 0] I dagarna har vi besökt en gammal trogen kund, Åsbergs Mekaniska AB. Åsbergs har funnits som aktiobolag sedan femtiotalet och producerar i huvudsak aluminiumdetaljer till bl.a. telecomindustrin. 1999 skaffade Åsbergs nya maskiner och installerade samtidigt en central reningsanläggning mot den nya maskingruppen. Efter uppstarten har sedan ytterligare maskiner från den äldre maskinparken kopplats in mot reningsanläggningen med gott resultat. ”Skärvätskan i anläggningen är inte bytt sedan uppstarten för nästan fem år sedan”, berättar Anders Åsberg. Genom att man endast har behövt dosera till det koncentrat som försvunnit med metallspånen har man sparat en hel del pengar. Man testar regelbundet kvalitén på skärvätskan med ständigt goda resultat. De maskiner som står på övre planet har inga returpumpar utan all vätska släpps med fritt fall tillbaka i reningsanläggningen. För att klara en ökning av produktionen är anläggningen modulbyggd så att hela kapaciteten om ca 1000 liter / minut kan dubblas till 2000 liter utan problem.

30 skolledare på besök

Den 2 september var trettio skolledare från Oskarshamns kommun på besök hos oss. Kristina Johansson, Anna Delfin och Peter Bieberbach berättade om våra värderingar och hur det genomsyrar hela vår organisation. Anna berättade också om hur det var att komma in som ny medarbetare (1 mars i år). Föredraget som höll på i tre timmar fick toppbetyg av våra besökare. Vill du också besöka oss? Hör av dig till Peter på peter.hallberg@mercatus.se.

Månader