Sustainable Sweden South East AB ett regionalt och viktigt nätverk

Främjar ökade affärer inom miljöteknik för företag, offentliga aktörer och högskolor I Sydöstra Sverige. Styrkan ligger i samverkan mellan forskningsvärlden, industrin och det övriga samhället. Genom SSSE bearbetas och presenteras intressanta affärsuppslag, framförallt Öst- och Centraleuropa, för nätverkets medlemmar. Vår leverans till Kina är ett utomordentligt bra exempel på hur viktigt det är att vara aktiv i nätverk som främjar det egna företagets syften. Läs mer om nätverket och de ingående företagen på www.sustainable-sweden.se.

Gör som många andra – besök oss!

Vimmerby är en av Sveriges äldsta handelsstäder. Här har man under alla tider samlats för att byta erfarenheter, diskutera stort och smått men framför allt har man träffats för att göra goda affärer. Det är en tradition vi vill föra vidare. Därför har vi rustat både oss och våra lokaler. Skräddarsydda besök med tekniken i fokus Förutom årliga kund- och leverantörsseminarier kan vi skräddarsy program för våra besökare - kunder, leverantörer eller andra samarbetpartners. Det kan vara allt från ett allmänt studiebesök med övergripande information om verksamheten och våra reningssystem till en heldag eller två med fokus på tekniken, systemlösningar, referensbesök och intervju med kollegor. Prov- och pilotkörningar i vårt eget ”labb” Vill du vara med och själv provpressa dina spånor eller provköra dina förorenadeprocessvätskor / kylemulsioner / färgvatten finns även den möjligheten. Mer om de skräddarsydda programmen får du om du mailar vår säljassistent eva.henrysson@mercatus.se.

”Just in time”

Vårt reservdelslager är gediget och de flesta tillbehör och slitdelar kan levereras med mycket kort varsel. Och vi använder bara produkter som har garanterad kvalité. Standarddelar levereras oftast dagen efter beställning. Behöver du extra snabb leverans har vi akutbackup. Reservdelsbeställningar gör du enklast genom att maila service@mercatus.se.

Aktiv omvärldsbevakning och näring till verksamheten genom medlemskap och engagemang i nätverk

I tider av stora krav, högt tempo och begränsade resurser är det viktigt att effektivt säkerställa den egna omvärldsbevakningen. Nätverk som utvecklings- och kontaktforum är en fantastisk tillgång. Genom deltagande i olika nätverk bygger man upp kontakter, stärker varumärket och vidgar omvärldsbevakningen. Vill du veta hur vårt nätverk ser ut kan du klicka dig in på sidan samarbetspartners.

Ge oss dina synpunkter – få chans att vinna miljoner!

Vad tycker du om informationen på vår hemsida? Vad är ditt samlade intryck och hur upplever du informationen? Vad saknas? Vad är bra? Maila dina synpunkter till info@mercatus.se så sänder vi en trisslott med vändande post.

Månader