Elfa gör nybeställning

Elfa Sweden AB i Västervik har gjort en tilläggsbeställning på två UF-filter. De har idag en ultrafilteranläggning och en omvänd osmos. De nya anläggningarna kommer att ha en kapacitet på omkring 30-50 liter/timme och renar alkaliska avfettningsbad från olja. Den stora vinsten ligger i att man kan återanvända avfettningsbadet och koncentrera olja, vilket minskar destruktionskostnaderna avsevärt. Fakta om Elfa Sweden AB Elfa International AB är originalproducenten av epoxilackerade hyllsystem och backssystem. Företaget grundades 1947. Huvudkontor och fabrik finns i den lilla vackra sjöstaden Västervik. För ytterligare information angående reningstekniken och vinsten Ni kan göra, kontakta Anders Adolfsén på Mercatus, 0492-171 00, eller maila på anders.adolfsen@mercatus.se

Hemsida med ansiktslyftning

Hos oss står inte tiden stilla. Det som var aktuellt i går är ofta gammalt idag. Vi har ständigt fräscha och aktuella nyheter och nu har även övriga delar av hemsidan anpassats efter verkligheten. Inga revolutionerande ändringar, bara lite uppfräschning. Klicka gärna in på Organisationen och Miljöarbetet där de största förändringarna skett.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-07-01 - 2003-12-31 är klart

Lågkonjunkturens grepp börjar släppa taget. Även om tiderna varit tuffa har vi fortsatt att satsa på både teknik- och organisationsutveckling. Hur vi resultatmässigt klarat lågkonjunkturen kan du läsa i årsredovisningen per 31/12 2003. Beställ den hos kristina.johansson@mercatus.se - ange företagsnamn, kontaktperson och din relation till Mercatus så sänder vi den digitalt med vändande post.

Vill du bli gratisprenumerant?

Vimmerby som mötesplats? Vår lilla stad har en lång tradition som mötes- och handelsplats, det har vi tagit fasta på. Under våren har vi haft tre större arrangemang. Läs mer i det senaste newset om vårt första leverantörsseminarie, kronprinsessans Victorias besök på Mercatus, om vårens lyckade kundskundseminarie och om Vimmerby som turiststad. Är du inte redan gratisprenumerant på nyhetsbrevet kan du maila till eva.henrysson@mercatus.se så ser hon till att du får våra news i fortsättningen.

SKF Sverige investerar i nytt VL-Filter

SKF Sverige har investerat i sitt tredje VL-Filter. Denna gång är det en komplett anläggning för slipmull som klarar av att rena cirka 750 liter per minut. Anläggningen är helt automatiserad och man kan reglera både temperatur, tryck och flöde. VL-Filtret arbetar med principen "endless belt" och skapar ett undertryck med hjälp av luft. Luften hjälper till att suga kylvattnet genom filterduken samtidigt som filterkakan torkas med samma luft. I stort sett all kylvätska återvinns direkt till systemet. SKF var det första företaget i världen som investerade i det nyutvecklade VL-Filtret från Knoll. Den tidigare installationen gjordes år 2003 och i denna applikation använde sig SKF av befintliga tanksystem. Pumpar, kylvattenrör och en filteranläggning nyanskaffades. Leverans av det nya systemet kommer att ske under sommarens senare del och ska vara i full drift under vecka 35.

Månader