Studenter hjälper till vid introducering av nytt affärssystem

En grupp om fyra studenter från IT/Affärssystem vid KTH i Stockholm som var med i projektet att välja ett affärsystem för Mercatus har fortsatt i det nu pågående projektet att implementera Jeeves affärssystem. Denna fas utförs som två separata examensarbeten. De två grupperna består av: Jenni Boman och Jonas Håkansson vars uppgift är att studera och ge förslag till förbättringar i arbetsprocesserna, t.ex. vara med i framtagandet av en ny artikelstruktur och stycklistor. Ingrid Forssman och Anna Sjödin som ska studera implementationen och hjälpa till med att anpassa systemet rent grafiskt, t.ex. i vilken ordning fält ska ligga och fyllas i, vilken behörighet olika arbetsgrupper ska ha. Vi har upplevt projektperioden hittills som utmanande och händelserik. Mercatus är ett mycket trevligt företag att arbeta med som tillåter oss som studenter att ta del av och få känna oss delaktiga i verksamheten. [A, 0] Våra studenter

Vi byter affärssystem

Som ett led i att bli effektivare och uppnå bättre arbetsrutiner har vi valt att under våren och sommaren introducera ett nytt affärssystem hos oss. Det nya systemet består av helt ny teknisk plattform samt Jeeves Enterprise med moduler för marknad, säljstöd, försäljning, material och produktionsstyrning, lager, inköp, projekt, service, dokumenthantering, reskontror och redovisning. Ansvariga för införandet av affärssystemet är Systeam, och Henrik Axell som är affärsansvarig där säger följande om samarbetet. ”Vi uppskattar att Mercatus har tydliga mål och värderar SYSteams kultur samt sätt att arbeta i ett projekt. Det är stimulerande att jobba med ett expansivt företag där engagemang är ledstjärnan. Mercatus grundpelare: kultur, ständig kompetensutveckling och ledningsmodell är faktorer som gör Mercatus till ett unikt och spännande företag”. Införandet av systemet har föregåtts av ett gediget förarbete från bland annat fyra studenter från KTH i Stockholm, där Jeeves och SYSteam stod som klara vinnare. Våra studenter kommer att presentera sig själva under ”Tips & nyheter” längre fram.

Livliga diskussioner och många tillfällen till erfarenhetsutbyte

[A, 0] Så sammanfattade flera av vårens seminariedeltagare de två kunddagarna. Kundseminarierna börjar bli den mötesplats för kunder och samarbetspartners som vi önskat. När tid är bristvara och det gått inflation i kundvårdande mysaktiviteter har vi valt att fokusera på teknik och nyttan med att träffas. Seminariet som hölls de sista dagarna i april visade vad vi menar med erfarenhetsutbyte. Deltagarna som kom från alla Sveriges hörn fick vara med om två fullspäckade dagar. Teknik varvat med miljöhistoria, teori blandat med praktik, erfarenhetsutbyte och rundabordsdiskussioner präglade seminariet. Den teoretiska delen hölls på Astrid Lindgren Gården, referensbesöken gjordes hos Verktyg & Mekaniska och hos Ljunghäll AB. Ett par deltagare gjorde även besök hos en av våra underleverantörer där en större membranfilteranläggning just färdigställts. Vill du veta mer om höstens kundseminarium eller våra möjligheter att skräddarsy ett referensbesök i Vimmerby är du välkommen att maila till eva.henrysson@mercatus.se

Pumputveckling

Sedan något år tillbaka har Knoll en ny pump i programmet. Pumpen har beteckningen "TS" och är speciellt designad för att kunna "slörpa". Detta kan utnyttjas bl.a. när man vill evakuera maskintankar kontinuerligt och fullständigt. Pumpen är också lämplig när man har mycket luft i vätskan, som kan vara fallet vid skumbildning. Hemligheten med funktionen är en ny typ av pumphjul. Det är utformat som en spiral. Spiralen "skruvar" upp vätskan och trycker sedan iväg den. Pumparna har en mycket flack pumpkurva vilket innebär att samma pump klarar att pumpa 100 liter/minut upp till ca 600 liter utan ändring. Trycket ligger mellan 0,8 upp till 2 bar. Pumpen finns att beskåda på hemsidan i vårt pumpprospekt (PDF) Gå in under "dokumentarkiv" och sedan under "tekniska blad" och välj pumpar typ TG, TF och TS.

Vi stöttar unga företagare

I slutet av mars medverkade länets UF-företagare (ungdomar som går årskurs 3 i gymnasiet) vid den årliga länsmässan i Västervik för UF-företag. Unga entreprenörer är viktiga för Sveriges tillväxt och vi på Mercatus stöttar aktivt UF:s verksamhet. I år har vi sponsrar UF Enjoy både i deras verksamhet och genom att ha en av delägarna i UF-företaget, Louise, anställda hos oss ett par timmar i veckan. UF Enjoy fick andrapris för bästa monter. Vi gratulerar! Till bästa UF-företag utsågs UF Active Business. Ett trendigt och eftertraktat företag som säljer timmar till företag och organisationer. Visst känner vi oss lite extra stolta över att det var just UF Active Business som vann – vi är deras fadderföretag och har haft ett nära samarbete under hela året. Vi gratulerar tjejerna till en välförtjänt seger! Kronprinsessan är UF-företagens beskyddare och är mycket intresserad av den verksamheten. Hon fick under sitt besök på Mercatus möjlighet att träffa det framgångsrika UF-företaget UF Active Business. [V7, 0] Kronprinsessan och UF Active Business

Månader