Ny leverans av reningsanläggningar till Finland

Mercatus har fått förtroende att leverera ytterligare reningsanläggningar till Lassila & Tikanoya Finland. 1992 levererades första anläggningen till Lathi vilken bestod av ultrafilter och selektivjonbytare. Den nya leveransen, även det ultrafilter och selektivjonbytare, kommer att komplettera nuvarande anläggning i Lathi, Jyväskyle och Uleborg. Lassila & Tikanoya driver mottagningsanläggningar för omhändertagande av miljöfarligt avfall b.l.a olje- och tungmetallhaltiga vatten. Vill du veta mer om systemet är du välkommen att maila anders.adolfsen@mercatus.se.

Nu! Äntligen! -Besök våra referenser utan att förflytta dig!

Under vintern har vi byggt om databasen för våra referenser. Tanken är att du enkelt ska kunna besöka de flesta av våra kunder virituellt. Du ska kunna söka på referensobjekt, process, anläggningstyp, kund och geografiskt läge. Informationen du får fram kommer att vara så heltäckande som möjligt. Vi har en bit kvar innan de senaste fem årens system finns inlagda, men redan idag kan du besöka ett mindre urval kunder. Klicka in på Referenser och låt oss veta vad du tycker! Maila gärna dina intryck till info@mercatus.se

Ekonomi med stora miljöfördelar på köpet

Celanese Emulsions AB sparar en rejäl slant på sin investering i ultrafilter. Minskade deponikostnader med 1,5 miljoner kronor per år och minskade inköp av kemikalier med 1 miljon kronor per år. Dessutom kan man nu sälja det som förut gick till tippen som en ny enklare produkt. På sikt kommer man att kunna återanvända tvättvattnet genom ett system med omvänd osmos. Detta kommer att ge en ytterligare besparing på ca 150 000 kronor per år. Men bäst av allt är att det känns gott i hjärtat. Miljöinsatsen har gjort personalen mäkta stolt.

Ingeniörsfirman Lundwall & Co (Moriseiki) först ut med nykonstruktion

Sedan många år har Mercatus levererat högtryckspumpar i kombination med rening. Denna typ av anläggning används när kunder vill ha extra höga tryck till bearbetningen och för att säkra högtryckspumpen mot onödigt slitage måste kylvattnet renas ner till ca 10 µm. [A, 0] Anläggningarna är relativt små (600 x 800 mm) och kan installeras mot i stort sett alla bearbetningsmaskiner utan speciella ingrepp. Nyheten består av en självsugande pump från KSB som används för att mata reningsfiltret. Den nya pumpen är inbyggd i anläggningen. Tidigare skickades en separat pump med till användaren som sedan skulle byggas in i bearbetningsmaskinens tank. Nu behövs bara en enkel sugslang som doppas ner i maskintanken, sedan kan systemet startas. Enkelt och sparar mycket installationstid. Systemet passar alla storlekar på maskintankar Lundwalls i Göteborg har beställt ett antal utrustningar som här väntar på att lastas för vidare transport till slutkund. Klicka på länken nedan för att se en större bild. [B, 1]

Exportkreditnämnden på besök

Fredagen den 16 april besökte ledningen för EKN Mercatus. Syftet var att få information om vår prisbelönta flexibla och sunda organisation samt att tillsammans med ett antal andra miljöteknikföretag diskutera möjligheter och svårigheter vid miljöteknikexport. Miljöteknikexport spås bli den nya stora tillväxtbranschen och ett regeringsmål är att EKN ska prioritera insatser för små och medelstora företag. Exportkreditnämnden är en myndighet som mot en premie erbjuder garantier mot förluster vid exportaffärer och utlandsinvesteringar. EKN´s garanti fungerar som en försäkring där svenska staten tar vissa risker, exempelvis att betalning inte erhålls enligt avtal. EKN´s garanti kan även användas som säkerhet hos banker och underlättar på så sätt konkurrenskraftig finansiering av exportaffären. Vill du veta mer om EKN? Gå in på www.ekn.se

Månader