Etik, miljö och kvalité

Vi bygger inte bara om våra lokaler. Det interna ledningssystemet går igenom en riktig uppfräschning och den övergripande policyn omfattar både etik, miljö, kvalité, utveckling och arbetsmiljö. Vårt integrerade ledningssystem TAO omfattar etik, miljö, kvalitet, utveckling och arbetsmiljö. På kinesiska betyder TAO vägen, för oss betyder det Totalt Ansvar med Omtanke. Men på samma vis som det på kinesiska betyder väg så innebär det för oss en ständig rörelse i rätt riktning. För oss är det viktigt att omge oss med kreativa och engagerade människor. Människor som mår bra och trivs gör ett bättre arbete, tar ett större ansvar och ser möjligheter istället för hinder. En god arbetsmiljö leder till högre kvalitet, miljömedvetenhet och nöjda kunder. Tillit är grunden för all mänsklig relation. Grunden i vår organisation är byggd på normer och värderingar med Öppenhet, Respekt och Omtanke som bas. Med detta menar vi; · Öppenhet i det dagliga arbetet om vad vi gör och varför, inför varandra, kunder och samarbetspartners. · Respekt för varandras olikheter, kön, förutsättningar, åsikter och arbetsuppgifter. Alla länkar i kedjan är lika viktiga. · Omtanke om människor, miljö och resurser. Vårt arbete skall präglas av våra grundläggande värderingar och sunt förnuft. Vi ska vara mot våra arbetskamrater som vi själva vill bli behandlade. Vi ska värna och hantera företagets resurser som våra egna ägodelar. Företagets ekonomi hanteras med samma eftertänksamhet som vid egna inköp. Vill du veta mer om TAO? Maila till peter.hallberg@mercatus.se.

Service world wide

Service och kontinuerligt underhåll är viktigt för att upprätthålla kvalité och kapacitet. Förutom avtalsservice och korta leveranstider på slitdelar erbjuder vi service långt utanför våra egna landsgränser. Behöver du servicehjälp, idrifttagning eller upplärning står vi redo, Kina, USA Japan eller Norge spelar ingen roll. Hör av dig till vår servicegrupp, service@mercatus.se.[LEIF, 0]
Leif Axelsson
leif.axelsson@mercatus.se
Reservdelar
0492-171 11
[KRASSE, 0]
Anders Kratz
anders.kratz@mercatus.se
Montage
0492-171 08/070-551 21 11

[RICHARD, 0]
Richard Haag
richard.haag@mercatus.se
Service
0492-171 13/070-508 10 91
[HARALD, 0]
Harald Mohr
harald.mohr@mercatus.se
Reservdelar
0492-171 24

Miljöteknikseminarium i London

Miljöminister Lena Sommestad och hennes brittiske kollega Elliot Morley deltog i slutet av januari ett gemensamt miljöteknikseminarium i London, England. De båda ministrarna medverkade i ett rundabordssamtal med fokus på hur fler miljötekniska innovationer ska kunna komma ut på marknaden samt hur energi- och vatteneffektivisering i design och konstruktion av byggnader kan förbättras. Svenska deltagare förutom miljöministern; Tony Clark, miljödepartementet Östen Ekengren, IVL Kristina Alsér, Mercatus Engineering och SET-nätverket Jan Kastensson, Mercatus Engineering AB Jan-Eric Sundgren, Chalmers Anna-Lisa Linden, Lunds Universitet Axel Wenblad, Skanska John Holmberg, Göteborgs Miljövetenskapliga centrum Samtalen som pågick i olika konstellationer hela dagen var både givande och konkreta. Sammanfattningsvis handlade de om: - hur vi ska få till en attitydförändring på kort- och på lång sikt - hur få till stånd fler demoanläggningar - incitament för investering i ny teknik - offentlig upphandling med krav på miljöhänsyn - utbildning av både studenter och barn från låg ålder Seminariet i London är en uppföljning av det miljöteknikseminarium som arrangerades i juni i fjol i Göteborg och kommer att följas upp senare i år. [A, 0] Länk till stor bild: [B, 1]

Låt inte alltid priset styra!

Det är inte klokt att betala för mycket för en vara. Det är också oklokt att betala för lite! Betalar du för mycket, förlorar du på kort sikt en del pengar – men det är också allt du förlorar. Betalar du för lite, kan du förlora allt. Det du köpte dög inte till det du köpte det till. Räkna inte med att betala nästan ingenting och få nästan allting. Det håller inte. Väljer du det billigaste – reservera något för risken. Gör du det har du i och för sig råd att redan från början betala lite mer för det som är bättre. Något att tänka på även i kärva tider. Fritt tolkat efter John Ruskin (1819-1900)

Livscykelanalys i IVL´s regi

Den 10 februari genomgick vi en grundläggande utbildning i livscykelanalys. Utbildningen är ett första steg mot någon form av miljömärkning för våra system. Vi vill att du som kund ska känna dig säker i ditt val av systemlösning. Därför har vi givit IVL, Sveriges Miljöinstitut uppdraget att ge oss en grundläggande utbildning i hur man tar fram en livscykelanalys. Syftet är att få en gemensam syn på våra produkters och systemens totala livscykel. Den 10 februari startade vi den utbildning som är ett första steg mot någon form av miljömärkning för våra system. Vill du veta mer om livscykelanalyser maila till hans-olof.marcus@ivl.se.

Månader