Rent vatten – fler uttrar!

Vi har medverkat till en positiv utveckling av utterstammens ökning i Småland. Sedan flera år tillbaka är vi sponsor i Rädda Utternprojektet. Ett projekt för att förbättra utterns livsmiljö. Har du vägarna förbi Vimmerby i sommar kommer du vid flera av våra rastplatser att läsa om utterns liv och utbredning. Det kan tänkas att det även blir en liten naturutställning. Under våren kommer du att kunna läsa mer om utternprojektet på webben.

Vi bygger för framtiden!

I SOS-Barnbyn Natintingou i Benin närmar sig den första skoldagen med stormsteg och barnen kan knappt vänta. Sagbo vill bli lärare och Blandine vill bli läkare och kanske mamma någon gång. Barn har drömmar om framtiden. Genom att gå i skolan får de möjligheten att uppfylla sina drömmar. Genom vår julgåva är vi med och bygger det nya skolhuset i Benin. Missade du helsidan i Dagens Industri men vill veta mer om projektet kan du gå in på www.sos-barnbyar.se.

Inflyttningsfika

Etapp ett i vår omfattande ombyggnation är nästan klar. Blå Villan har rustats ordentligt och vi har redan slagit upp portarna för intresserade. Med anpassade lokaler har vi ökat möjligheten att ta emot större och mindre grupper. Passa på att förena en titt hos oss med referensbesök på Verktyg & Mekaniska, Svensk Tryckgjutning eller på Ljunghäll AB. Lunchen bjuder vi på, du väljer - Stadshotellet eller Linas kök i Astrid Lindgrens Värld. Intresserad? Maila eva.henrysson@mercatus.se. [fika,0] Delar av Mercatusgänget intar första frukosten i nya matrummet

Ljunghäll AB i Södra Vi fortsätter expandera

Ljunghäll AB i Södra Vi fortsätter expandera och den centralrening vi levererade och installerade vid årsskiftet har nu tagits i drift Ljunghäll AB i Södra Vi har nu kört igång den nya centrala reningsanläggningen. De ca femtio maskinerna som ska anslutas kopplas in successivt vilket innebär att produktionen löper normalt utom just i den maskin som kopplas in för tillfället. ”-I de maskiner som redan anslutits har vi märkt stora skillnader mot tidigare; avsevärt bättre renhet inne i maskinerna, renare detaljer, mindre manuell städning och bättre flöde och tryck,” säger Sara Hellgren, miljöansvarig Från de flesta mindre bearbetningsmaskinerna pumpas både skärvätska och spån tillsammans in i reningsanläggningen. Pumparna ”slörpar” hela tiden vilket innebär att ingen skärväska finns kvar i maskintankarna. Detta ställer naturligtvis höga krav på att skärvätskan är stabil och inte har skumningstendenser.[1, 0] [2, 0] [3, 0]
Installationen av det totalt 60.000 liter stora systemet tog ca. två veckor beräknat från första leverans till färdigt system. Anläggningen har ett integrerat spånhanteringssystem och lämnar endast ifrån sig torra briketter och eventuell läckolja. Rening av skärvätskan sker i fullflöde, d.v.s. upp till 6000 liter / minut kan levereras ut på den nästan två kilometer långa rörinstallationen. Partiklar ner till ca 15 µm separeras bort ur systemet. De bortfiltrerade partiklarna återförs inte i systemet utan går tillsammans med spånor till brikettpressningen. För långa spånor och spånhärvor finns en manuell tömningsficka installerad. I denna ficka tömmer Ljunghäll de kontainers som innehåller ”icke pumpbara” spån. Under fickan arbetar en valskross och mal ner alla långa spånor till max 30 mm. Sedan följer automatisk transport till brikettpressen. I bearbetningsprocessen använder man sig av ett s.k. tvättsteg vid varje maskin. Det använda ”tvättvattnet” är egentligen bara ett vanligt kranvatten som långsamt blir belastat med skärvätska. Detta lågbelastade vatten används vid efterfyllning av hela systemet. Ljunghäll har därigenom minskat sina destruktionsvolymer och arbetar mot att både spara färskvatten och reducera destruktionsvolymer. I slutändan leder detta till en bra ekonomi.

Ökad trovärdighet

För att öka vår trovärdighet och för att göra det lättare för våra kunder att fatta rätt beslut har vi påbörjat Livscykelanalysarbetet. Vi har en bra bit kvar innan vi gjort en total livscykelanalys för våra anläggningar och system, men vi har börjat! Under en hel dag drillades gänget av Hans-Olof Marcus från IVL, Sveriges Miljöforskningsinstitut, i grunderna för att ta fram en LCA. Du som kommer till våra kund- och/eller leverantörsseminarier kommer att få veta mer om det arbetet.

Månader