PA-forums ”Sticka ut hakan”-pris till Mercatus

Vad har vi gemensamt med Stora Enso, Statoil, Ski Star, Tetra Pak, Danderyds Sjukhus och Studsvik AB? Alla dessa har erhållit PA-forums prestigefyllda ”Sticka ut hakan” -pris. Den 29 januari var det vår tur. Ledningen för Mercatus fick motta priset för det målinriktade organisationsarbetet, som började redan då Karl-Heinz Schröder tillsammans med sin hustru Kate startade Mercatus 1973. Ett arbete som tog ordentlig fart när den nuvarande ledningen bestämde sig för att satsa på en sund och effektiv organisation våren 2000. Juryns motivering till priset; ”Mercatus får priset för att de på ett proaktivt och systematiskt sätt har byggt en organisation för ökad produktion, höjd effektivitet och kvalitet. Allt utifrån ett medarbetarperspektiv där alla medarbetare har rustats med verktyg, insikter och kunskaper. ” Vårt arbetssätt finns samlat i den lilla skriften ”Sunt o Lönsamt, en liten skrift för kloka ledare”. Beställ den gärna genom info@mercatus.se

Ministrar med miljöteknikengagemang - Mercatus inbjuden till rundabordssamtal med den svenska och engelska miljöministern!

Genom vårt engagemang i hållbarhetsfrågor och miljöteknikutveckling har vi fått en unik inbjudan. Tillsammans med representanter för den akademiska världen, IVL – Sveriges Miljöforskningsinstitut, Skanska och Naturskyddsföreningen åker vi den 27 januari tillsammans med Lena Sommestad, den svenska miljöministern, till London. Där väntar det engelska miljödepartementet och rundabordssamtal i miljöteknik och uthållig utveckling. Syftet är ett närmare miljötekniksamarbete länderna emellan.

Nästa News utkommer vecka 10

Där kommer du att kunna läsa om; · Det kommande leverantörsseminariet · Tjäna pengar och miljö med skärvätskerening och spånpressning · Prisbelönt organisationsarbete · Så är det att vara leverantör till Mercatus

Ny på Mercatus

För att klara det ökade trycket på våra projektledare och höja beredskapen för den ökande andelen förfrågningar på stora system har vi anställt Anna Delfin. Anna är civilingenjör i teknisk fysik och börjar hos oss den 1 mars.

Sydkrafts nya membrananläggning för rökgaskondensat är nu i provdrift

Reningsanläggningen för rökgaskondensat som vi i november installerade hos Sydkraft i Norrköping är nu i provdrift. I slutet av januari när provdriften övergår till kontinuerlig drift kommer du att få del av våra och Sydkrafts erfarenheter. Vill du redan nu veta mer om rening av rökgasreningskondensat med membranteknik är du välkommen att maila jan.kastensson@mercatus.se eller par.bragsjo@mercatus.se.

Månader