Vi bygger ut!

Vi börjar bli trångbodda och har precis påbörjat ombyggnadsetapp ett av tre. Blå Villan kommer att byggas om till besökshus. Där kommer vi att inrymma både större och mindre konferensrum, stort kök, massage- och vilorum. Vi räknar med att vara klara för inflyttning till jul. Därefter blir det utbyggnad av Blå Hallens kontorsavdelning. Nuvarande kontor och konferens kompletteras med 150 m² vilket gör att samtliga medarbetare får kontorsplats i samma hus. Den delen av bygget räknar vi ska vara klar i slutet av mars. Den sista etappen blir byggnation av ett nytt lager. Eftersom serviceverksamheten stadigt växer kommer vi att disponera om delar av befintligt lager till service och pilotförsök. Byggstart beräknas till början av sommaren 2004.

PRESSRELEASE: Vakuumfilter Typ VX

[VX filter,0] Knoll Maschnenbau GmbH har lanserat ett nytt filtersystem. Det nya filtret heter VX och är speciellt anpassat för slipprocesser, gjutjärnsbearbetning, mässingsslam och andra fina partiklar. Unika nykonstruktioner Filtret är i många avseenden unikt. Bl.a. kan både ändlös nylonväv och konventionellt filterpapper användas i samma filterenhet utan någon större omställning. Den avskilda slamkakan torkas helt innan den lämnar filtret och tack vare detta förfarande återvinns allt kylmedel direkt i systemet. En ytterligare fördel med den torra slamkakan är att onödigt kladd undviks med blött slam som skall efterbehandlas. Filtreringen sker med hjälp av vakuum (luft) och undertrycket suger vätskan genom filterduken. Den renade vätskan pumpas sedan vidare till en renvätsketank. Anläggningen passar lika bra för raka vattnenfria oljor som för vattenbaserade lösningar och omställning kan ske mycket snabbt. Endast en ordentlig rengöring krävs. Om man väljer att använda konventionellt filterpapper kan man räkna med en bråkdel av förbrukning jämfört med konventionella filter. En jämförelse mellan ett s.k. kompakt- bandfilter visar att kompaktfiltret förbrukar ca 9 meter filterpapper medan det nya VX filtret endast behövde 1,4 meter för att filtrera samma volym slam (20 kg) Efter filtrering backspolas filterduken. Även ett torksteg är inlagt vilket innebär att oavsett om man använder filterpapper eller ändlös nylonduk är det i nyskick efter regenereringen. Tester har dessutom visat att ett konventionellt filterpapper kan användas flera gånger med mycket bra resultat. Låg energiförbrukning Effektbehovet för den största standardanläggningen med kapacitet på ca 2000 liter emulsion / minut är ca 6,0 kW, den minsta anläggningen ca 1,0 kW. Tack vare det låga effektbehovet minskas elförbrukningen och skärvätskan värms inte upp i onödan. Hög renvätskekvalité Flera oberoende labratorietester har visat att renvätskekvalitén kan jämföras med gamla tiders beläggningsfilter. Den huvudsakliga avskiljningsgraden ligger under 10 µm och endast ett fåtal partiklar når upp till 30 µm - strecket. Den allra bästa separeringen erhålls om man belastar filtret med s.k. slipmull eller olikformade fibrer. Även aluminiumoxid (korrund) avskiljs bra med det nya filtret. [VX filterkaka,0] Process: Filterkaka slipning av stål

PRESSRELEASE: Vakuumfilter Typ VX

Knoll Maschnenbau GmbH har lanserat ett nytt filtersystem. Det nya filtret heter VX och är speciellt anpassat för slipprocesser, gjutjärnsbearbetning, mässingsslam och andra fina partiklar. Unika nykonstruktioner Filtret är i många avseenden unikt. Bl.a. kan både ändlös nylonväv och konventionellt filterpapper användas i samma filterenhet utan någon större omställning. Den avskilda slamkakan torkas helt innan den lämnar filtret och tack vare detta förfarande återvinns allt kylmedel direkt i systemet. En ytterligare fördel med den torra slamkakan är att onödigt kladd undviks med blött slam som skall efterbehandlas. Filtreringen sker med hjälp av vakuum (luft) och undertrycket suger vätskan genom filterduken. Den renade vätskan pumpas sedan vidare till en renvätsketank. Anläggningen passar lika bra för raka vattnenfria oljor som för vattenbaserade lösningar och omställning kan ske mycket snabbt. Endast en ordentlig rengöring krävs. Om man väljer att använda konventionellt filterpapper kan man räkna med en bråkdel av förbrukning jämfört med konventionella filter. En jämförelse mellan ett s.k. kompakt- bandfilter visar att kompaktfiltret förbrukar ca 9 meter filterpapper medan det nya VX filtret endast behövde 1,4 meter för att filtrera samma volym slam (20 kg) Efter filtrering backspolas filterduken. Även ett torksteg är inlagt vilket innebär att oavsett om man använder filterpapper eller ändlös nylonduk är det i nyskick efter regenereringen. Tester har dessutom visat att ett konventionellt filterpapper kan användas flera gånger med mycket bra resultat. Låg energiförbrukning Effektbehovet för den största standardanläggningen med kapacitet på ca 2000 liter emulsion / minut är ca 6,0 kW, den minsta anläggningen ca 1,0 kW. Tack vare det låga effektbehovet minskas elförbrukningen och skärvätskan värms inte upp i onödan. Hög renvätskekvalité Flera oberoende labratorietester har visat att renvätskekvalitén kan jämföras med gamla tiders beläggningsfilter. Den huvudsakliga avskiljningsgraden ligger under 10 µm och endast ett fåtal partiklar når upp till 30 µm - strecket. Den allra bästa separeringen erhålls om man belastar filtret med s.k. slipmull eller olikformade fibrer. Även aluminiumoxid (korrund) avskiljs bra med det nya filtret.

Begagnatmarknad

På begäran öppnar vi en enklare begagnatmarknad. Här kommer vi att saluföra pilotanläggningar, provkörda pumpar, kylare med mera till förmånliga villkor. Håll ögonen öppna – marknaden öppnar i slutet av november.

Miljökvalitetsmålen för Kalmar län är klara

Nu tar det viktiga arbetet vid. Vi på Mercatus har haft förmånen att vara remissinstans och fått delta i utformningen av Kalmar läns regionala miljökvalitetsmål. Den 23/10 genomfördes ett avslutande miljömålsseminarie, som även innebar startskottet för själva arbetet. Peter Hallberg, från Mercatus, var en av föredragshållarna på seminariet och i sitt anförande poängterade vikten av hållbara medarbetare. Människor som mår bra, trivs med sig själva och sina liv. En människa som har en hållbar livssituation bidrar till hållbar ekonomisk utveckling. En hållbar människa har energi att ta samhällsansvar som leder till hållbar ekologisk utveckling. Allt arbete oavsett om det handlar om produktion, miljö eller rådgivning börjar med att må bra själv. Vill du veta hur vi gör för att leva upp till det? Maila info@mercatus.se.

Månader