Får vi lov att presentera :

Göran Söderqvist [GS,0] Göran är utbildad System och PC-tekniker och har arbetat på Mercatus sedan 1998. På Mercatus ansvarar Göran för det interna nätverket, telefoni och säkerhet.

Får vi lov att presentera :

Patrik Gustafsson [PG,0] Patrik har arbetat på Mercatus sedan 1996 och började som eltekniker med service och reservdelshantering som huvuduppgift. Arbetar numera som teknisk säljare främst i Sverige och Norge samt som projektledare. Han jobbar inom hela Mercatus produktområde men framför allt med systemanpassade helhetslösningar för skärvätskerening och spånhantering. För att bibehålla kompetensen medverkar Patrik vid vissa montage och idrifttagningar. Ansvarar för maskinkunder/återförsäljare och är vår kontaktperson mot SVMF. Ingår i ledningsgruppen för marknad- och teknikutveckling.

Får vi lov att presentera :

Jan Kastensson [JK,0] Civilingenjör, Industriell Ekonomi. Arbetar med försäljning och processdesign med inriktning mot vattenrening. Jan har 15 års erfarenhet av vattenrening inom process-och verkstadsindustri från bl a anställningar vid ABB och Valmet Flootek. Han har tidigare arbetat med de flesta tekniker för processvattenrening. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat utveckling, projektledning och försäljning.

Får vi lov att presentera :

Peter Bieberbach [PB,0] Peter är maskiningenjör och har arbetat på Mercatus sedan 1981. Idag har han huvudansvaret för alla inköp och gör enklare konstruktionsritningar samt flödesschema i AutoCad. Han arbetar även med projektledning, idrifttagning, utbildning och service.

Får vi lov att presentera :

Kristina Johansson [KJ,0] Är utbildad i internationell marknadsföring och ekonomi. Hon har arbetat på Mercatus sedan våren 2000 och är idag ansvarig för den ekonomiska redovisning, lönehantering och försäkringsfrågor. Tillsammans med vd ansvarar Kristina även för den övergripande marknadsföringen.

Månader