EnvironTech Demo (ETD)

EnvirontechDemo är en visningsorganisation för svensk miljöteknik. Den består av en permanent utställning på Sätra Gård i Upplands-Bro kommun, samt ett antal referensanläggningar i närområdet som är öppna för studiebesök. Mercatus finns representerad på utställningen samt med två besöksobjekt. Utställningen är bl a tänkt att attrahera grupper av utländska besökare. För att att sprida kännedom om ETD genomfördes i maj ett evenemang med representanter från ambassader. Ett 20-tal representanter från ambassaderna deltog. Bland talarna fanns representanter från NUTEK, Stockholms Näringslivskontor, IVL, SET (Swedish Environmental Technology) och KretsloppsCentrum. Evenemanget avslutades med en buffé och besök på utställningen.

Konkreta projekt diskuterades när vice miljöminister, Mr Wang, besökte Vimmerby

Kinas vice miljöminister med en tiomannadelegation har besökt Sverige och lilla Vimmerby. Vi på Mercatus fick det hedersamma uppdraget att ta emot ministern med följe under ett knappt dygn. Syftet med resan var att lära känna svensk miljöteknik och knyta kontakter med framstående svenska miljöteknikföretag. Sverige må vara ett litet land men vi är kända som föregångare inom området gäller miljömanagement och miljöteknik. IVL Sveriges miljöforskningsinstitut, Nätverken Sustainable Sweden South East och Swedish Environmental Technology samt nio miljöteknikföretag från hela södra Sverige fick under kvällen möjlighet att knyta kontakter och presentera sina kompetenser för ministern med följe. Delegationen var både påläst och kunnig, det märktes inte minst i ministerns tal då han bland annat bjöd in oss till en marknad värd ofattbara 700 miljarder. Vattenrening, både kommunal och industriell samt riskavfall är de områden som stod i fokus. Den politiska förankringen är oerhört viktigt och en förutsättning för att kunna göra affärer i Kina. Många kontakter knöts under kvällen och besöket i Sverige kommer, efter en personlig inbjudan av ministern, att följas upp. Redan i höst åker ett par av företagen till Kina för att diskutera konkreta projekt. Vill Du veta mer om Kina och besöket är du välkommen att maila jan.kastensson@mercatus.se , kristina.alser@mercatus.se eller osten.ekengren@ivl.se [tony o kina,0] Tony Clark, miljödepartementet och Kristina Alsér, Mercatus justerar det sista inför delegationens entré. [kasten,0] Jan Kastenson, Mercatus presenterar SET-nätverket och visningsorganisationen. [östen,0] Östen Ekengren, IVL berättar om sin 15 åriga erfarenhet av Kina och de projekt IVL driver i Tianjing tillsammans med flera av de företag som fanns representerade under kvällen. [bodil,0] Bodil Anjar, SSSE gav en övergripande bild av nätverkets kompetenser och referenser. [ministern o leif,0] En intresserad minister lyssnar på kommunalrådet Leif Larssons välkomsttal. [ministern o heinz,0] Vice miljöminister Mr Wang och Mercatus grundare Karls-Heinz Schröder fann tycke för varandra redan vid buffébordet. [pippi,0] Vad vore ett besök I Vimmerby utan Pippi!? [heinz o janne,0] Heinz Schröder och Jan Alsér framför vår minimonter. [hälsning,0] Hälsning och visitkortsbyte. Stort TACK till alla som gjorde kvällen till Succé!

Får vi lov att presentera:

Richard Haag [Rikard,0] Richard har arbetat med service och underhåll de senaste 22 åren och är en välkänd profil inom verkstadsindustrin. Han började på Mercatus vid årsskiftet 2002/2003 och är den som ansvarar för serviceavdelningen där vi kan erbjuda allt från enklare pumpservice till kostnadseffektiva årskontrakt. Att ha kontakt med kunder och resa på servicebesök har enligt Richard blivit en livsstil.

Kinas vice miljöminister till Mercatus

Klockan 20.00 den 19 augusti bjuder vi till presskonferens med möjlighet att träffa Kinas vice miljöminister, hans tiomannadelegation och de svenska miljöteknikföretagen! Antalet utländska investeringar ökar i Sverige, så stod att läsa i dagens nummer av DI. Visst är det bra men lika kul är det att svenskt kunnande och svensk teknik lockar utländska delegationer till vårt land. På tisdag besöker en stor kinesisk miljödelegation med vice miljöministern i spetsen Vimmerby. Behovet av kompetens i miljömanagement och av miljöteknik är enormt i Kina. Den 19 augusti kommer hela delegationen att besöka Vimmerby. Sveriges regering ser en stor tillväxtpotential i export av svensk miljöteknik och har de senaste åren satsat både medel och resurser för att göra den svenska miljökompetensen internationellt känd. Företag i Småland och södra Sverige har erkänt hög miljökompetens, därav delegationens önskan att få träffa de småländska företagen och miljötekniknätverken. Under besöket i Vimmerby kommer förutom sju miljöteknikföretag både det nationella nätverket Swedish Environtech Network (som representerar 30 miljöteknikföretag), det regionala nätverket Sustainable Sweden South East (ägs av 7 kommuner och 11 företag) och Sveriges Miljöforskningsinstitut IVL att presentera sig och den teknik respektive företag och nätverk representerar. Miljöteknikföretaget Mercatus är huvudarrangör och värd för den kinesiska delegationen, Vimmerby Kommun är medarrangör.

Får vi lov att presentera :

Anders Adolfsén [AA,0] Anders är utbildad tekniker och har arbetat på Mercatus i över 20 år. De första åren som montör och tekniker och de senaste 15 åren med teknisk försäljning. Anders är idag vice vd och arbetar huvudsakligen med teknisk försäljning med ansvar för vattenrening och membranteknik.

Månader