Får vi lov att presentera

Eva Henrysson [EH,0] Är utbildad administratör och har arbetat i drygt 10 år på Mercatus med administrativa uppgifter. Idag är huvudrollen säljassistent med ansvar för kundregister/säljstöd, projektorderregistering och uppdatering/framtagning av säljmaterial. Hon är utbildad projektledare och ansvarar för våra egna kundseminarier och de externa mässor vi deltar i.

Får vi lov att presentera :

Joakim Malm [JM,0] Högskoleutbildad inom energiteknik och har jobbat på Mercatus sedan 1995. Jobbar i första hand med teknisk försäljning, främst med skärvätskerening och spånhantering. Driver även projekt och ingår i ledningsgruppen för Forskning & Utveckling. Har ett nära samarbete med IVL Sveriges Miljöforskningsinstitut.

Får vi lov att presentera :

Kristina Alsér [KA,0] VD som leder verksamhetenoch driver den tillsammans med de övriga 18 medarbetarna. Förutom det övergripande ekonomiska ansvaret är hennes specialkompetens marknads- och organisationsstrategier. I det arbetet är omvärldsbevakning en betydande faktor. Mercatus ingår i flera nätverk och genom vår breda erfarenhet finns vi representerade i ett flertal styrelser eller styrgrupper, Exportkreditnämnden, SFK Certifiering AB, Almi AB, Baltic 21, SET-nätverket mfl. Läs mer om våra uppdrag under fliken Samarbetspartners

Får vi lov att presentera :

Pär Bragsjö [PÄB,0] Civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola inom maskinteknik. Arbetsuppgifterna spänner över ett brett område. Främst arbetar Pär med projektering och dimensionering av processvätskesystem, men även projektledning, idrifttagningar etc. Förutom det interna arbetet är Pär aktiv i våra kontakter med IVL Sveriges miljöforskningsinstitut. Han är också ansvarig för handledar- och mentorskap gentemot Universitet och Högskolor samt projektledare för interna och externa Forsknings- och Utvecklingsprojekt. Läs mer under fliken Utveckling.

Till din tjänst - den samlade kompetensen

Under sommarveckorna kommer vi att börja presentera alla våra medarbetare. I slutet av augusti kommer hela organisationen och den samlade kompetensen att finnas lätt tillgänglig under knappen ”Vår organisation”. Där kommer du att kunna läsa om hur vi byggt den sunda och effektiva organisationen. Om konceptet som bygger på gruppens dynamik. Genom den omarbetade kompetenskartan med bild och personlig presentation av hela teamet blir det enklare att hitta rätt kontaktperson. Får vi lov att presentera: Magnus Nilsson [MN,0] Magnus är utbildad inom produktionsteknik och har mångåriga erfarenheter från drift- och underhållteknik. Han arbetar sedan 1999 på Mercatus och är ansvarig för projektprocessen. Förutom planering och samordning är Magnus även projektledare för kundprojekt.

Månader